AT synopsis om folkekirken og kirkelige handlinger

  • STX 3.g
  • AT (Religion B, Samfundsfag A)
  • Ingen givet
  • 10
  • 2852
  • Word2007

AT synopsis om folkekirken og kirkelige handlinger

AT synopsis i Samfundsfag A og Religion B om folkekirken og kirkelige handlinger.

Problemformulering

- Er det magtmisbrug at præster nægter at vie fraskilte og homoseksuelle?

Problemstillinger
- Hvad er de danske senmoderne holdninger til homoseksuelle og skilsmisse, i forhold til tidligere?

- Stemmer Bibelens og folkekirkens indhold overens mht. homoseksuelle og skilsmisse?

- Hvordan tegner fremtiden sig for homoseksualitet og skilsmisse i forbindelse med de kirkelige handlinger?

Elevens kommentar

Opgaven indeholder alt det en god synopsis skal indeholde. Vi havde lidt for meget tekst i synopsen i forhold til vores fremlæggelse.

Gøre den kortere og gemme noget af infoen som nyt materiale til fremlæggelsen.

Indhold

• Indledning
• Problemformulering
• Problemstillinger
• Materiale, metode og teori
• Delkonklusion
• Konklusion
• Litteraturliste
• Perspektivering

Uddrag

Delkonklusion I
I det seneste år har debatten om vielse af homoseksuelle og fraskilte eksploderet. Emnet har været belyst i alle medierne: lige fra en live udsendelse af en vielse på DR1 af et lesbisk par, til debatter på diverse blogs og hjemmesider på nettet og til et utal af artikler i aviser med udtalelser fra præster, politikker og andre eksperter. Alle har hver deres holdning til emnet.

Vores samfund har altid indeholdt forskellige samfundsgrupper. I denne opgave har vi valgt at fokusere på to af disse grupper; homoseksuelle og fraskilte. I sær homoseksuelle er et emne, der er oppe i det røde felt i det senmoderne samfund grundet de store demonstrationer og anråbelser omkring dét at være homoseksuel og de konflikter det skaber for nogle samfundsgrupper.

At være homoseksuel har været en hot debat i det senmoderne samfund. Der er opstået en masse debatter omkring, om det er etisk korrekt eller ukorrekt at være til én af samme køn. Især præster har haft svært ved at acceptere dette, da det strider imod religionen, idet gud skabte mennesket i sit billede og en af hvert køn, som fik denne skønne gave at kunne ”producere” børn, som kunne videre give slægten. Dette bryder man, hvis man bliver homoseksuel, så kan man ikke være blevet skabt i guds billede, som han så det.

En del fraskilte har haft problemer med præster, der har nægtet at vie dem endnu en gang, fordi de har brugt ægteskabsløftet, der bliver sagt ved alteret, hvor præsten siger; ”Vil du elske og ære ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om folkekirken og kirkelige handlinger

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.