Synopsis om arbejdsmiljø for ledere

  • Universitet el. Videregående 1. år
  • Andet
  • Godkendt
  • 3
  • 821
  • PDF

Synopsis om arbejdsmiljø for ledere

Diplomuddannelsen i ledelse.

En todelt opgave.
Synopsis på 5200 tegn.
Fremlæggelse vha. slides.
Organisationsteorier
Modul 6.

Lærers kommentar

God fremlæggelse - god disponering

Elevens kommentar

Ved fremlæggelse manglede jeg ulemperne ved emergent strategisk ledelse

Studienets kommentar

Diplomuddannelsen i ledelse 2011

Indhold

Temaet og dets kontekst
Problemformulering
Metode
Analyse
Strategi
Perspektivering

Uddrag

2. Problemformulering
Problemformulering:
Hvordan kan jeg som leder medvirke til at fremme værdibaseret ledelse, i den ledergruppe jeg selv er en del af og derved sætte fokus på arbejdsmiljø for ledere til fordel for organisationen.

1. Temaet og dets kontekst
Temaet for denne synopsis er begrundet i et ledelsesmæssigt og en kollegial undren over mangel på engagement fra organisationen i lederes trivsel og samarbejde. I det område jeg arbejder, er der og har der været stor udskiftning af ledere indenfor mit felt.
Det problematiske for organisation med de hyppige lederskift er anerkendt af forvaltningen, hvorfor der er iværksat før-lederuddannelse, samt diplom uddannelse for ledere. Der er bevågenhed omkring ledelse som et fag. En af teserne er, at bedre uddannelse kan sikre bedre ledere.
Synopsens kontekst er geografisk et af Aalborg kommunes største ældreområde. Det strækker sig fra vejgård i nord til Kongerslev i syd og Egense i øst. Området har en områdechef og 13 ledere. 8 ledere er plejehjemsledere, 3 ledere er hjemmeplejeledere, 1 leder er både plejehjem og hjemmeplejeleder, 1 leder er aktivitetsleder for hele områdets aktivitetscentre. Nye og gamle ledere er fordelt i hele området.
Mødestrukturen er en gang hver 14.dag i 3 timer. Der fremlægges kun driftmæssige oplysninger fra chef niveau eller fra andre samarbejdsudvalg til ledelse.
Siden 2007 har 8 ledere forladt området, de fleste med ansøgt afsked.
Kendskab til årsagen for ansøgt afsked er uofficiel. De fleste ledere har dog været sygemeldt inden ansøgt afsked. 2 ledere er opsagt i en stressrelateret sygdomsperiode.
Historikken i pågældende område er; Pludselig massiv fravær efterfulgt af opsigelse eller ansøgt afsked. Lidt eller ingen information til øvrige kollegaer, efterfulgt af ansættelse af ny lederkollega hurtigt efterfulgt af behovet for ny assisterende leder/stedfortræder... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om arbejdsmiljø for ledere

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.