AT synopsis om ungdomsoprøret i Danmark i 1960'erne og 1970'erne

 • STX 3.g
 • AT (Historie A, Dansk A)
 • Ingen givet
 • 7
 • 1841
 • Word2003

AT synopsis om ungdomsoprøret i Danmark i 1960'erne og 1970'erne

Dette er en AT synopsis i Dansk A og Historie A, som omhandler Danmark i 60'erne og 70'erne. Der er lagt fokus på den politiske scene med jordskredsvalget, kvindekampen og de litterære konsekvenser heraf.

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 1
Metoder 2
Dansk - nykritisk metode 2
Historie 3
Brug af metoder 3
Den politiske scene 3
Kvindeforkæmpernes udbytte 4
Analyse af Klaus Rifbjergs digt ”solsort” 4
Konklusion 5
Litteraturliste 5

Uddrag

Indledning
I perioden efter anden verdenskrig og frem til 1980, skete der store politiske og litterære omvæltninger i verden og i Danmark. Disse omvæltninger vil vi i denne synopsis belyse, og ved hjælp af fagene dansk og historie få begge synspunkter inkorporeret i opgaven.

Problemformulering
Vi har i fagene dansk og historie fået til opgave, at belyse emnet ”Danmark i 1960'erne og 70'erne”. Dette gør vi ved at bruge metoder fra dansk og historie. Dvs. at vi vil analysere noget historisk materiale og uddrage oplysninger heraf, samt analysere og fortolke et digt, som er symboliserende for perioden.
I løbet af 1960'erne og 70'erne gennemgik det danske samfund nogle store ændringer. Disse kom til udtryk gennem revolutionære sociale, litterære, økonomiske og politiske strømninger. Det er disse strømninger som dette AT-projekt omhandler.
Af fremtrædende kunstneriske personer kan nævnes Vita Andersen, Troels Trier og Klaus Rifbjerg. Netop Rifbjergs digtning er så karakteristisk for denne periode, at vi har valgt at fokusere på ham.
Vi vil også se på, hvilke politiske konsekvenser de politiske strømninger fik for både samfund og den politiske scene. Vores land blev til en velfærdsstat, og ingen af regeringerne var hverken socialistiske eller liberale længere – socialliberalismen blev indført.
Derudover var der i 60'erne og 70'erne også en social revolution. Denne kom bl.a. til udtryk ved kvindekamp; en kamp som vi vil lægge vores fokus på.
- Hvor stort et udbytte fik kvindeforkæmperne af deres arbejde?
- Hvordan ændrede den politiske scene i Danmark sig, og hvilke paralleller kan man drage til de sociale ændringer, som det danske samfund har gennemgået?
- Hvordan påvirkede samtiden den danske litteratur, og hvad førte det med sig?
- Analyser et digt af Klaus Rifbjerg, og vurder hvorledes han er inspireret af det danske samfund.
- Metoder i dansk og historie... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om ungdomsoprøret i Danmark i 1960'erne og 1970'erne

[9]
Bedømmelser
 • 19-12-2011
  En meget god og overordnet opgave om ungdomsoprøret, god til overblik
 • 16-09-2011
  4555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
 • 11-10-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  Synes ikke den var så god. mangler kilder
 • 07-05-2013
  Godt eksempel på en fint udført synopsis.