Synopsis: Postmoderne psykologi, senmorderne identitet og narcissisme.

 • HF 2. år
 • Psykologi B
 • 10
 • 6
 • 1481
 • PDF

Synopsis: Postmoderne psykologi, senmorderne identitet og narcissisme.

Opgaven belyser ungdomspsykologiske forhold i det senmoderne samfund. Den indeholder de relevante teorier fra E. Erikson, Sigmund Freud, Kenneth Gergen, David Riesmann, Anthony Giddens og Bourdieu.

Problemformulering:
- Belys forskellige teorier der diskuterer ungdomspsykologiske forhold i det senmoderne samfund.
- Hvilke teorier kan bruges indenfor postmoderne psykologi, senmoderne identitet og narcissisme?
- Hvad er narcissisme?

Den indeholder en analyse af de 4 tekster:
Vi er lækre udenpå, men indeni er vi totalt forvirrede. (Fra: Politiken 16/3. 2011
Flere og flere unge får stress. (Fra: Viborg Stifts Folkeblad 04/03)
Vi opdrager de unge til hjælpeløshed. (Fra: Information 19/5.2010)
Studenter i drømmeland. (Fra: Kristelig Dagblad 20/6.2003):

Lærers kommentar

Grundig og god synopsis

Elevens kommentar

Starte med teksterne istedet for at begynde med at beskrive teorierne

Indhold

Problemformulering
Præsentation af problemstillingen
Præsentation af teori og begreber
Begrundelse for valg af teori
Analyse
Konklusion
Diskussion

Synopsis: Postmoderne psykologi, senmorderne identitet og narcissisme.

[9]
Bedømmelser
 • 02-12-2011
  Givet af Studerende på 2. år
  Synes at det giver en god information som jeg skal bruge til eksamen.
 • 17-03-2013
  Analyseafsnittet er velskrevet og meget inspirerende
 • 11-06-2014
  Rigtig god og hjælpsom
 • 14-04-2014
  Rigtig gode noter, der helt sikkert kan bruges!