Kulturmøder | KS synopsis

 • HF 2. år
 • Kultur- og samfundsfaggruppe
 • Ingen givet
 • 5
 • 1191
 • PDF

Kulturmøder | KS synopsis

Problemformulering
Hvad ligger til grund for den rodløshed mange unge i Danmark lever i, i dag og hvilken rolle spiller familien i forhold til individets identitetsdannelse.

Lærers kommentar

Jeg havde godt styr på alle 3 fag dvs Historie b, Samfundsfag c og Religion c.

Studienets kommentar

Vær opmærksom på, at synopsen mangler en litteraturliste.

Indhold

Indledning:
Problemformulering:
Delkonklusion:
Konklusion:

Uddrag

Indledning:
Familielivet har ændret sig meget gennem de sidste 500 år. Vi er gået fra et traditionelt samfund (1300-tallet til slutningen af 1700-tallet), hvor familien var centrum og hvor den kristne kirke havde stor magt; videre til et moderne samfund (midten af 1800-tallet), hvor individet var centrum og der var mulighed for at arbejde sig op af den sociale rangstige, hvor kirkens magt gradvist overførtes til staten og hvor sekularisering gjorde religion til en privat sag, fordi den naturvidenskabelige forklaring på livets opståen, overtog tankegangen. Fra 1970'erne ændredes samfundet endnu engang, til det vi kalder det senmoderne samfund, hvor individet selv skaber dets egen identitet, uafhængigt af familien og hvor religion er en del af identitetsskabelsen... Køb adgang for at læse mere

Kulturmøder | KS synopsis

[11]
Bedømmelser
 • 08-06-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  den er god, lærerig. men fortjener dog ikke mere end det 4-tal der er givet.
 • 11-05-2011
  Rigtig god opgave, som giver et god indblik. God opbygning af synops!
 • 10-05-2016
  fin indledning men kunne ikke hente inspiration til meget mere..
 • 02-12-2014
  smukt .............................