AT synopsis om dansk landbrug

 • STX 2.g
 • AT (Naturgeografi B, Dansk A)
 • Ingen givet
 • 7
 • 2081
 • PDF

AT synopsis om dansk landbrug

AT synopsis i Naturgeografi B og Dansk A om dansk landbrug.

Problemformulering

1. Hvilke konsekvenser har udviklingen af landbruget i DK haft for de naturmæssige forhold?

2. Hvordan forholder litteraturen og kunsten sig til dette forhold?

Oversigt over væsentligste problemstillinger og arbejdshypoteser:
1. Hvad er naturgrundlaget og hvilken indflydelse har det på landbruget?
2. Hvilke konsekvenser har ændringerne af de naturmæssige forhold fået, med Skjern Å som eksempel?
3. Hvilken betydning har udviklingen af redskaber/maskiner haft for landbrugets produktion og effektivitet?
4. Hvilke reformer er for nyligt blevet vedtaget omkring landbruget i EU og er det til fordel for DK?
5. Hvilke holdninger til landbruget har danske kunstnere, med henblik på malere og salmedigtere, haft gennem tiderne?
6. Hvilke holdninger til landbruget har danske forfattere haft gennem tiderne?

Studienets kommentar

Problemformuleringen er ok, men den formår ikke at knytte de to fag særlig godt sammen.
Delkonklusionerne er under middel. De er for redegørende, og de formår kun overfladisk at svare på problemstillingen.
Metodeafsnittet er alt for kort og overfladisk. Eleven går hverken i dybden med hvilke metoder, der anvendes, eller hvordan de anvendes.
Konklusionen besvarer kun problemstillingen overfladisk, og den formår ikke at knytte de to fag særlig godt sammen.

Alt i alt en synopsis, der er noget under middel.

Indhold

Problemformulering
Problemstillinger
Delkonklusioner
Samlet konklusion:
Spørgsmål til videre arbejde
Kommenteret litteraturliste
Perspektivering til problemstillinger fra studierapporten

Uddrag

Oversigt over de væsentligste delkonklusioner:
ad.1. Det lokale naturgrundlag er udgangspunkt for al landbrugsproduktion. Klimaet dvs. nedbør og temperatur samt jordbundsforhold dvs. næringsstoffer og vand, er nogle vigtige faktorer, som spiller ind i landbruget og som er en del af naturgrundlaget. De ovennævnte faktorer er også forudsætninger for hvilken produktion, der er økonomisk og fysisk mulig. Det danske klima har en stor indflydelse på, hvilke afgrøder, der kan dyrkes i DK. Det danske klima har et tempereret kystklima med milde vintre og kølige somre. Dette betyder, at DK især er velegnet til dyrkelse af græs, som afspejler sig i bl.a. de mange kvæg, som altid har brugt græsproduktionen som foderressource. Selvom DK er et lille land i forhold til andre, så er der alligevel regionale forskelle i naturgrundlaget og det er disse forskelle som gennem tiden har påvirket den danske landbrugsproduktion.

ad.2. Konsekvenserne af Skjern Å's ændringer af dens naturmæssige forhold, kunne tydeligt ses efter den blev lavet om. Den startede med, at sno og bugte sig, men blev dernæst lavet om af menneskene, så den blev helt lige. For menneskene betød det, at det var mere praktisk, så man ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om dansk landbrug

[2]
Bedømmelser
 • 18-04-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Lidt svag problemformulering, den formår ikke rigtigt at samle de to fag som man skal i AT.
 • 19-11-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  God opgave. Lige hvad jeg skulle bruge.