AT synopsis: Abort af handicappede fostre

  • STX 3.g
  • AT (Fysik B, Religion C)
  • Ingen givet
  • 7
  • 2011
  • PDF

AT synopsis: Abort af handicappede fostre

Opgaven indeholder en synopsis til AT-eksamen.

Emnenet er abort af handicappede fostre. Det er blevet belyst vha. fagene fysik B og religion C.

Det tilhørende talepapir kan hentes her.

Problemformulering

Hvordan kan ultralyd forbindes til fosterdiagnostik og hvilke etiske overvejelser følger med abortspørgsmålet?

Problemstillinger:
- Hvad er ultralyd og hvordan fungerer ultralydsscanneren?
- Hvad er sammenhængen mellem ultralyd og fosterdiagnostik?
- Hvad er protestanternes og katolikkernes syn på abort?
- Hvilke etiske overvejelser dukker op efter en negativ ultralydsscanning?
- Hvilke argumenter afgør det etiske valg?

Studienets kommentar

At at være en AT-synopsis indeholder opgave meget tekst.

Indhold

Problemformulering og problemstillinger
Delkonklusioner
Metoder og teorier i fysik
Metoder og teorier i religion
Perspektivering til studierapporten
Spørgsmål til videre undersøgelse
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Der er valgt at arbejde med fagene fysik og religion i forbindelse med emnet abort af handicappede fostre. Fysik danner baggrund for, hvordan ultralyd kan bruges i forbin-delse med fosterdiagnostik. Religion vil se på, hvilke etiske dialemmer der forbundet til abort. Opgaven vil prøve at besvare følgende problemformulering: Hvordan kan ultra-lyd forbindes til fosterdiagnostik og hvilke etiske overvejelser følger med abortspørgs-målet?... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis: Abort af handicappede fostre

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.