Symfoni nr. 40 i G-mol, 1. sats af Mozart

 • STX 2.g
 • Musik B
 • Ingen givet
 • 4
 • 885
 • PDF

Noter: Symfoni nr. 40 i G-mol, 1. sats af Mozart

Eksamensnoter til Mozarts 40. symfoni i G-mol, 1. sats. Analyse og perspektivering.

Indhold:
Formoversigt
Modulationsdel (gennemføringsdel) takt 101-166
Reprisen takt. 165-299
De tonale hovedstationer
Perspektivering

Uddrag

Skrevet af: Wolfgang Amadeus Mozart
År: 1788
Genre: Symfoni
Toneart: G-mol
Instrumenter: Fløjte, obo, klarinet i b, Fagot, Messingblæsere i B og i G, 1. violin, 2. violin, bratsch, cello, kontrabas.
Taktart: ₵ - alla breve: halv feeling. Pulsen ligger på 1 og 3, men er skrevet i 4/4
Spilles i: Allegro: Hastigt
Molto: Meget

Formoversigt:
Denne spilles i sonateformen, som oftest bruges som en betegnelse for 1. satsens opbygning. Der er en inddeling i 3 dele; ekspositionsdelen, gennemførings- eller modulationsdelen, og reprise. – De tre deles opbygning kaldes for en A B A1 opbygning.

---

Tonearten skifter tilbage til g-mol, i t. 124-132. Ved sekstoners skalanedgange i 1. violinen.

1. fase : her ses en gengivelse af hovedtemaets første otte takter (t. 1-8). Det ses dog at de spilles i samme toner, bortset fra at C og G er hævet med #'er.

2. fase : De første fire takter fra hovedtemaet, bliver her spillet skiftevis i høje og dybe instrumenter. Som eksempel i t. 115 spilles det i bratsch, cello, kontrabas og fagot. Og det samme ses i t. 119 i begge violinerne... Køb adgang for at læse mere

Symfoni nr. 40 i G-mol, 1. sats af Mozart

[2]
Bedømmelser
 • 03-05-2011
  Rigtig fin opgave! Gav mig inspiration til hvilke punkter jeg kunne komme ind på i min analyse og hvordan jeg evt. kunne sætte det op.
 • 07-12-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Forklarer meget overordnet opdelingen af satsen Lidt rodet opstilling med ''grupper'', men har hjulpet mig i store træk!