SOP om Sydafrikas Økonomiske Udviklingsniveau i IØ og Engelsk

SOP om Sydafrikas Økonomiske Udviklingsniveau i IØ og Engelsk

SOP om "Sydafrikas Aktuelle Udviklingsniveau", som er belyst med nøgletal i fagene International Økonomi A og Engelsk A.

I opgavens første del gives der en redegørelse for og beskrivelse af Sydafrikas udviklingsniveau, med inddragelse af økonomiske uligheder, som resultat af den tidligere organisation af styret i Sydafrika.

Herefter følger en analyse af den økonomiske udvikling af sydafrikansk økonomi, med apartheidsystemets afvikling i mente.

Slutteligt vurderes fremtidsudsigterne for den økonomiske udvikling i Sydafrika.

Opgaveformulering

Beskriv Syd Afrikas udviklingsniveau ved hjælp af relevante udviklingskendetegn og inddrag herunder der økonomiske uligheder, som er en følge af det tidligere apartheidsystem.

Foretag en analyse af den økonomiske udvikling af den sydafrikanske økonomi set i lyset af apartheidsystemets afvikling.

Vurdér fremtidsudsigterne for den økonomiske udvikling i Syd Afrika.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Opgavetitel 3

2. Abstract 5

3. Indledning 5

4. Sydafrikas historie 6
4.1 Nelson Mandela 7
4.2 Facts om Sydafrika 9

5. Analyse af Sydafrikas aktuelle økonomiske udviklingsniveau 9
5.1 Økonomiske forhold 10
5.2 Erhvervsstruktur 14
5.3 Befolkningsforhold 15
5.4 Levestandard 20

6. Sydafrikas handelsforhold samt landets placering i den globale handel 21

7. Sydafrikas økonomiske politik 22
7.1 Kritik af udviklingsbistand 23
7.2 Konsekvenser af Sydafrikas økonomiske politik 24

8. Vurdering af fremtidsudsigterne for den økonomiske udvikling i Sydafrika 27
8.1 Udviklingsteori 28

9. Konklusion 31

10. Litteraturliste 32

11. Billedfortegnelse 33

12. Bilag 1, korruptionsliste over samtlige lande 34

13. Bilag 2, Artikel omkring fremtidsudsigterne for Sydafrika 39

Uddrag

"I følgende opgave har jeg valgt at arbejde med Sydafrika. Jeg vil se på hvilke forhold, der har gjort at Sydafrika står som det gør i dag udviklingsmæssigt.

Dette vil jeg bl.a. gøre ved hjælp af deres historie, udviklingskendetegn og økonomiske politik.

Jeg vil finde frem til hvad der har gjort at Sydafrika står som de gør i dag, hvad Sydafrika foretager sig nu, hvilke problemstillinger Sydafrika står overfor og hvad alt dette kan føre frem til i fremtiden."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Sydafrikas Økonomiske Udviklingsniveau i IØ og Engelsk

[8]
Bedømmelser
 • 11-12-2008
  Hold da op, de har været gavmilde med karakterene, hvis den opgave er et 7-tal værd. Opgaven er skrevet i talesprog, fyldt med stavefejl og tabeller og grafer i direkte kopieret fra internettet. En enkelt gennemlæsning af opgaven havde afsløret mange fejl. Jeg er overbevist om, at den opgave kun lige nøjagtig er bestået.
 • 13-06-2017
  Meget brugbart til SRP. Dog skal man fortsat forholde sig kritisk og bruge andre kilder, så opgaven bliver mere nuanceret.
 • 05-02-2017
  Skod opgave.........
 • 06-01-2015
  lidt tynd, kunne godt være mere dybegående...