SOSU: Pleje af syge og døende patienter

 • EUD (og HG) 1. år
 • Andet
 • 9
 • 8
 • 2591
 • PDF

SOSU: Pleje af syge og døende patienter

Opgave om hvordan plejen af svært syge og dødende patienter er.
Forklaringer og handlinger der omkring.

Besvarer:
Hvad vil det sige at være en svært syg patient?
Hvad forstås ved palliativ omsorg?
Beskriv den pleje som du mener den svært syge og dødende patient,
Har brug for?
Jeg ved her af at der fem faser den dødende skal gennemgå, her af er den første fornægtelse.
Hvilke overvejelser vil du gøre dig i samarbejde med de pårørende,
Til en svært syg og dødende patient?
Hvilke praktiske opgaver vil der være på et sygehus i forbindelse med et,
Dødsfald, hvilken rolle, ansvar og kompetence kunne du som social- og
Sundhedsassistent have?
Hvad forstås ved smerter?
Hvorledes kan smerter inddeles?
Hvilke faglige overvejelser gør du dig vedr. smertecirklen?
Hvorledes kan du skabe dig et overblik over de smerter som patienten,
Giver udtryk for?
Hvorledes kan du som sosa samarbejde med en patient, der har smerter?

Studienets kommentar

Social- og sundhedsassistentuddannelsen 2007.

Uddrag

• Hvad forstås ved palliativ omsorg?
Palliativ omsorg er den del af pleje hvor, begreberne omsorg og egenomsorg er en vigtig del, for at opretholde den mest mulige livskvalitet hos patienten og dens pårørende/familie.
Palliativ omsorg er der hvor man ikke længere kan responderer på kurativ behandling i forhold til den sygdom patienten har.
Det er her der er psykologiske og åndelige aspekter i spil.
Det er af meget vigtighed, at patienten bliver bekræftet med livet, så den dødende vil og kan, betragter døden som en naturlig proces.
I forhold til smertelindring af smerter og andre symptomer, er det her man som professionel skal kunne finde den smertebehandling, som afvejer i at behandlingen hverken må fremskynde eller udsætte døden.
I forhold til den dødende og dens familie/pårørende skal man i bedst mulig omfang tilbyde støttefunktioner.
Her tænkes på den dødende i forhold til at kunne leve så aktivt som muligt indtil... Køb adgang for at læse mere

SOSU: Pleje af syge og døende patienter

[6]
Bedømmelser
 • 26-02-2014
  det gode ved den materiale er at man kan finde mange informationer om lindring af smerter hos døende mennesker, og at der er stor fokus på det. Det er også godt, at det er ikke kun fysiske smerter man er opmærksom på men også de psykiske, der de psykiske kan være stor problem, special hvis man som patient ved at man er døende
 • 23-10-2012
  God opgave. Men den mangler en del teori.
 • 28-01-2012
  Givet af Studerende på 2. år
  Rigtig god opgave... Brugbar.............
 • 15-06-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  okay opgave med mange gode noter