Absorption af radioaktiv stråling - Rapport i Fysik

 • STX 2.g
 • Fysik B
 • 12
 • 8
 • 1133
 • PDF

Absorption af radioaktiv stråling - Rapport i Fysik

Formålet med forsøget er at undersøge hvorledes en lyskilde svækkes af glas og absorptionen af radioaktiv stråling (gammastråling) i bly.

Vi undersøger absorption af radioaktiv stråling i bly ved at bruge et GM-rør, hvor vi korrigerer for baggrundsstrålingen.

Studienets kommentar

Fin rapport. Der er forskel på usikkerheder og fejlkilder. Fejlkilder vil påvirke dit resultat i én bestemt retning, hvorimod usikkerheder ikke har nogen specifik retning.

Indhold

Formål
Hypotese
Teori
Resultater
Beregninger
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Fremgangsmåde
Da vi undersøgte svækkelsen af lys igennem glas, opstillede vi forsøget som vist på tegningen (til højre). Derefter målte vi lysets intensitet uden glasplader. Dette noterede vi i et skema. Herefter målte vi en glasplades tykkelse og placerede den mellem vores lyskilde og pyranometeret. Herefter aflæste vi lysets intensitet og noterede dette i skemaet. Denne fremgangsmåde fortsatte vi, til vi havde afprøvet lysets intensitet igennem 9 glasplader.
Nu skulle vi undersøge svækkelsen af gammastråling i bly. Vi opstillede forsøget som vist på tegningen (til højre).
Først målte vi baggrundsstrålingen. Dette gjorde vi ved først at indstille tælleren til at tælle i 1 minut og derefter lade de tælle uden gammakilden. Vi noterede tallet. Herefter påsatte vi vores gammakilde og lod tælleren tælle i 1 minut igen og noterede resultatet. Herefter målte vi tykkelsen på en blyplade og placerede den mellem gammakilden og GM-røret. Vi lod tælleren løbe i 1 minut igen og noterede resultatet. Denne procedure fortsatte vi med 9 blyplader... Køb adgang for at læse mere

Absorption af radioaktiv stråling - Rapport i Fysik

[1]
Bedømmelser
 • 07-03-2013
  Givet af Elev på 3. år
  ................................................