DHO: Surrealismen og de sociale problemstillinger i 30'erne

  • STX 2.g
  • DHO (Dansk A, Historie A)
  • 12
  • 14
  • 4120
  • PDF

DHO: Surrealismen og de sociale problemstillinger i 30'erne

DHO om Surrealismen og de sociale problemstillinger i 1930'erne.

Opgaven besvarer følgende:
"Jeg vil redegøre for surrealismens forskellige kendetegn og perspektiver, hovedsageligt i 20'erne og 30'erne, samt danne et overblik over datidens optrædende kunstnere og digtere i samme periode.

Jeg vil herefter analysere digte af Gustaf Munch-Petersen og Jens August Schade og placere dem i forhold til samtidens daværende sociale problemstillinger. Desuden vil jeg kort beskæftige mig med det danske værk ”Meditation over den antinazistiske kærlighed” af Wilhelm Freddie.

Afslutningsvis vil jeg diskutere surrealismens indflydelse på datidens og nutidens samfund, og hvad det det betød for den efterfølgende kunstart og derudover forstå, hvad der lå til grund for de surrealistiske kunstneres måde at udtrykke sig på."

Indhold

Problemformulering [s. 1]
 Indledning [s. 2]
 Det franske manifest og menneskets befrielse [s. 3]
o Begyndelsen [s. 3]
o Samfundet og surrealismen op i tiden [s. 3]
o Tider i forandring [s. 4]
 "i onsdags kl. 16¼" af Gustaf Munch/Petersen [s. 5]
o Surrealismens mønster [s. 5]
o Dybdegående analyse [s. 5]
 Jens August Schades ”Jorden” og den arbejdende kvinde [s. 6]
o Analyse af digt i forhold til tiden [s. 6]
o Sammenligning med historisk kilde [s. 7]
 Wilhelm Freddies ”Meditation over den antinazistiske kærlighed” [s. 7]
 Surrealismens indflydelse på datidens og nutidens samfund [s.9]
o Baggrunden for surrealisternes måde at udtrykke sig på [s. 9]
o Surrealismen, samfundet og eftertiden [s. 10]
 Konklusion [s. 11]
 Litteraturliste [s. 12]

Uddrag

Indledning
”Ordet frihed er det eneste der stadig kan begejstre mig” – André Breton1
De franske surrealister spirer og sætter sit præg i en periode, hvor kunstnere og forfattere på hver sin vis dyrker fremmede sider af mennesket og udforsker fantasiens muligheder. Det ubevidste er i centrum, og traditioner er i opbrud. Sideløbende er Danmark i dyb frustration over arbejdsløsheden, der betyder at mere end hver tredje dansker er uden arbejde.2 Den sociale struktur ændres, og nye sider af samfundet viser sig. Depressionen i Danmark, kravet om at sætte mennesket fri, og de nye tanker om at se mennesket som noget mere end bare en arbejder; det er alt sammen ting, der gør 20'erne og 30'erne til en af de mest interessante perioder i dansk kunst- og litteraturhistorie. Muligheden for at kigge dybt ned i surrealismen, der i sin egen periodes opblomstring primært henvendte sig til eliten af danske litteraturinteresserede, betyder at der kan trækkes mange spændende paralleller til datidens samfundsrelevante områder. Samfundet var i denne peri-ode langt fra det samfund vi kender fra i dag. Nye begreber kommer til Danmark og nogen bliver taget bedre imod end andre. Vi ser blandt andet kommunismen og nazismen gro frem, og sideløbende ser vi nye viden-skabelige og psykologiske teorier springe frem og provokere menneskets måde at anskue verden på. Også kvinderne begynder at skabe en mere central og selvstændig rolle for dem selv i samfundet. Ligestilling er undervejs og vi ser seksualmoralen blive debatteret i vid udstrækning. Disse historiske gennembrud kommer også til udtryk igennem surrealismen. Der kan hele vejen igennem trækkes tråde imellem surrealismen og samtidens mange nye ideologiske og sociale perspektiver... Køb adgang for at læse mere

DHO: Surrealismen og de sociale problemstillinger i 30'erne

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.