Krampekanon - Det skrå kast | Fysik A

  • STX 2.g
  • Fysik A
  • 11
  • 11
  • 1866
  • PDF

Rapport: Krampekanon - Det skrå kast | Fysik A

Rapporten handler om det skrå kast, som udføres med en krampekanon.

Formålet er at undersøge og beskrive krampekanonens skud både praktisk og teoretisk, samt at undersøge sammenhængen mellem krampens kinetiske energi og krampekanonens fjederkraft.

Lærers kommentar

I har fået et indgående kendskab til kinematik og dynamik og præsenterer jeres viden på meget pædagogisk vis i en rapport, som er professionelt og overskueligt bygget op.
I har udført et godt udviklingsarbejde med krampekanonen, gennemført seriøse måleserier og bestemt skudvidden af kanonen med stor præcision. Det var fuldt fortjent, at I også vandt konkurrencen ;-) ! Af forbedringsmuligheder kan nævnes håndteringen af sammenhængen mellem kraft og bevægelse, hvor I går lidt i vandet ved beskrivelsen af elastikkraftens arbejde, men samlet set leverer I et meget overbevisende stykke arbejde!

KARAKTER = 11

Tillykke med et virkelig flot resultat!!

Lærers kommentarer står løbende beskrevet i rapporten.

Studienets kommentar

Flot opgave. Afsnittet om fejlkilder og diskussionen af måleresultater står under afsnittet "konklusion". Det burde have haft et separat afsnit.

Indhold

Formål
Teori
Måledata
Konklusion
Konkurrencen

Uddrag

De målte resultater viser at vi med superkrampen kan ramme et punkt med en usikkerhed nogen gange helt nede på plus/minus 10-20 cm. Skuddene ved 45º var de mest upræcise i forhold til hinanden, og skud nr. 5 var 40 cm fra gennemsnittet.
Der var ikke stor forskel på xteori og gennemsnittet af xmålt, og forskellen viser sig at udsving til begge sider. Grunden til forskellen skyldes en stor usikkerhed ved affyringen, som vi vil komme nærmere ind på i konklusionen.

Arbejde og energi
Vi skal se på sammenhængen mellem arbejde og energi. Vi (Eva) udfører et stykke arbejde når hun trækker kanonens elastik tilbage. Dette arbejde kan man beskrive som elastikkens energi, og denne energi overføres til krampen idet Eva slipper elastikken... Køb adgang for at læse mere

Krampekanon - Det skrå kast | Fysik A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.