Kondital ved Coopertest, Åstrands to-punktstest, 1,6 km gangtest og iltgæld-test | Rapport

 • HTX 1. år
 • Biologi B
 • 12
 • 16
 • 2974
 • PDF

Kondital ved Coopertest, Åstrands to-punktstest, 1,6 km gangtest og iltgæld-test | Rapport

Dette er en rapport i biologi, som undersøger vores sundhed og motion ved at lave fire forskellige tests af kondital. Vi laver en cooper-test, test for iltgæld, 1600 meter gangtest og en to-punktstest (som dog gav et underligt resultat).

Vores store teoriafsnit redegør for sundhed og motion ved at kigge på kredsløbet, åndedrættet, muskler og doping.

Formål:
At udregne konditions tal ud fra forskellige løbe og gå tests.
Påvise fordele og ulemper ved de forskellige tests og anvende ny viden omkring emnet.

Elevens kommentar

Der er en fejl ved to-punktstesten. Dog er denne fejl oplyst i opgaven.

Indhold

Rapport 3
Formål 3
Teori 3
Kredsløbet: 3
Åndedrætssystemet 5
Muskel 7
Doping 8
Forsøgsbeskrivelse 9
To –punktstest 9
1600 meter gangtest 10
Cooper test 10
Iltgæld 10
Resultater 10
To-Punktstest 10
1600 meter gangtest 11
Cooper test 11
Databehandling 11
To-Punktstesten 11
Iltgæld 12
1600 meter gangtest. 12
Cooper test. 12
Mulige fejlkilder 12
Konklusion 13
Litteraturliste 13

Uddrag

Forsøgsbeskrivelse

To –punktstest
Formål: At måle forsøgspersonens kondital (maksimal iltoptagelse pr. kg legemsvægt)
Materialer: - Ergomentercykel
- Pulsur
Forsøget skal udføres på en ergomentercykel (kondi cykel). Der skal varmes op i 4-5 min. Under selve forsøget skal der arbejdes 5 min, ved 2 forskellige belastninger, arbejde 1 og arbejde 2. Ved arbejde 1 skal man ligge med en puls ved ca. 110-135 og ved arbejde 2 skal man ligge ved 140 – 170.
Der skal måles puls og watt efter hver arbejde (opvarmning, arbejde 1 og arbejde 2)
Puls uret sættes på forsøgspersonen.
• Opvarmning: Cykle 4-5 min, ved lav belastning, ca. 60 watt for piger og 75 watt for drenge. Pulsen må ikke komme over 120.
• Efter opvarmningen aflæses puls og watt, forsøgspersonen forsætter med at cykle.
• Belastningen for arbejde 1 indstilles. Der cykles videre i 5 min, på den fastlagte belastning. Efter 5 min aflæses puls og watt.
• Belastningen for arbejde 2 indstilles. Der cykles videre i 5 min, på den fastlagte belastning. Efter 5 min aflæses puls og watt.
• Konditallet udregnes.

1600 meter gangtest
Gå 1600 meter.
Materiale: - Et løbebånd
-Pulsur
-Stopur
• Indstil løbebåndet, 5 – 7 km/h. Der må ikke indstilles nogen hældning.
• Gå 1600 meter, så hurtigt du kan (dog uden nogen overanstrengelse)
• Noter tiden det tog at gå distancen, samt den puls du havde ved afslutningen.

Cooper test
Løb så langt som muligt på 12 min.
Materiale: -Løbebånd
-Stopur
• Opvarm først i 5 – 10 min.
• Indstil løbebåndet. Der må ikke indstilles nogen hældning. Farten er frivillig.
• Noter strækning.

Iltgæld
Cykel 5 min ved stigende belastning.
Materiale: - Kondicykel.
-Pulsur... Køb adgang for at læse mere

Kondital ved Coopertest, Åstrands to-punktstest, 1,6 km gangtest og iltgæld-test | Rapport

[2]
Bedømmelser
 • 02-05-2016
  det en okay opgave, kan godt anbefales.
 • 13-06-2013
  god rapport i biologi