Substitution i Heptan med Bromvand - Forsøg i Kemi

 • STX 1.g
 • Kemi C
 • Ingen givet
 • 7
 • 1261
 • PDF

Rapport: Substitution i Heptan med Bromvand - Forsøg i Kemi

Forsøget undersøger en fotokemisk substitution imellem bromvand og heptan. Dette gøres ved at spalte dibrom til frie radikaler, der herefter reagerer med det reaktionstræge heptan. Reaktionsprodukterne undersøges ved tilsættelse af AgNO3.

Formål:
At foretage substitutioner i heptan.

Studienets kommentar

Der mangler en diskussion af fejlkilder, og opgavens opsætning er lidt forvirrende.

Indhold

Formål
Materialer
Teori
Apparatopstilling
Fremgangsmåde
Måleresultater
Vurdering af resultater
Konklusion

Uddrag

Fremgangsmåde:
1. I stinkskabet hældte vi 4 ml C7H16 og 5 ml bromvand i et stort reagensglas. Fordelingen af vand- og bromfase iagttages.
2. Vi placerede en prop i reagensglassets åbning, hvorefter vi rystede det grundigt. Dette foresatte indtil vi så, og dermed kunne nedskrive, farveændringen i den nederste fase.
3. Ved hjælp af en overheadprojektor belyste vi reagensglasset i cirka 10 min, hvorefter vi noterede farveændringen.
4. Derefter adskilte vi de to faser med en skilletragt, og opsamlede vandfasen i et bægerglas.
5. Den netop adskilte vandfases pH-værdi undersøgte vi gennem brug af universalindikatorpapir. Så tilsatte vi AgNO3 og iagttog ændringen.
6. En blanding af 3 ml 0.01 mol/l natriumhydroxid og nogle få dråber phenolptalein blev tilsat heptanfasen, hvorefter denne nye blanding blev rystet i cirka 5 min.
7. Igen adskilte vi vand- og heptanfase ved hjælp af skilletragten, og ligeledes tilsatte vi igen vandfasen AgNO3... Køb adgang for at læse mere

Substitution i Heptan med Bromvand - Forsøg i Kemi

[20]
Bedømmelser
 • 11-05-2015
  godt stykke arbejde af en 1.g'er! Det virker til, at en anden opgave, nemlig "rapport om fotokemisk substitution med heptan og brom" har fået inspiration herfra, eller i hvert fald fået inspiration fra samme kilder. :)
 • 03-01-2013
  Fin rapport, er meget grundig og forstålig. Der mangler fejlkilder, og den henviser til bestemte dele af forsøgsvejledningen, som ikke er med, men det er nu forståligt alligevel.
 • 02-05-2016
  opgaven er vel okay, kan godt anbefales.
 • 08-03-2015
  jsjfjsajasjfjasfjajfsjasfjasjnsdfs dnfksd nfksdf d