Musklers Opbygning: Styrketest for Benmuskler

  • STX 3.g
  • Biologi A
  • 10
  • 9
  • 2448
  • PDF

Rapport: Musklers Opbygning: Styrketest for Benmuskler

Rapporten gennemgår først musklers opbygning i sit teoriafsnit. Herefter udføres en styrketest for benmuskler ved at undersøge styrken ved et hop.

Formål
I denne øvelse bestemmes den muskel styrke målt i Newton, som benmusklerne kan præstere under et maximalt hop fra halvt-hugsiddende stilling (dvs. ca. 90° bøjning i knæ – og hofteled) Desuden undersøges opvarmningens effekt samt forspændingens indflydelse på præstationsevnen.

Indhold

Teori
- Musklernes opbygning
- Kontraktion
- Forspænding
- Opvarmning
Formål
Hypotese
Materialer og fremgangsmåde
Forsøgsresultater samt Databehandling
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Materialer og fremgangsmåde
• Målebånd
• Kridt
• Vægt
• Stol

Den første forsøgsperson stiller sig ret op ad tavlen, med armen lodret op, og sætter så en streg, der hvor denne kan nå - dog skal begge hæle blive i jorden.

Forsøgspersonen indtager nu den halvt-hugsiddende stilling, hvorefter han/hun foretager det maksimale som han/hun kan udfører. Nå forsøgspersonen er på det højeste punkt i sit svæv, sætte forsøgspersonen en streg der (et så kaldt squat-jump). Afstanden fra stregen ved stående stilling til stegen ved det maksimale hop, måles nu, og noteres ned. Øvelsen gennemføres derefter af de andre forsøgspersoner.

Den overstående proces gentages, men denne gang går en lille opvarmning på 6-10 minutter, forud for øvelsen. Tallene for springhøjden noteres endnu engang ned.

Forsøget udføres en sidste gang. Denne gang stiller forsøgspersonen sig op på en stol (ca. 50cm høj), springer ned fra den og fjedre i benene indtil han/hun sidder i den påkrævede halve-hugstilling, og springer sit maksimale.

Når forsøgspersonen lander efter et nedspring arbejders hans/hendes muskler excentriske. Under et excentrisk arbejde er musklerne aktive så de er i stand til at oplagre noget af den kinetiske energi fra nedspringet i en form for elastik energi.

Til sidst måles og vejes forsøgsdeltagerne, og sættes ind i et skema (se ”Forsøgsresultater”)... Køb adgang for at læse mere

Musklers Opbygning: Styrketest for Benmuskler

[1]
Bedømmelser
  • 08-09-2010
    kan hverfald bruges.