SRO om velfærdsstatens udfordringer samfundsfag A og naturgeografi C

  • STX 2.g
  • SRO (Samfundsfag A, Naturgeografi C)
  • 10
  • 14
  • 3813
  • PDF

SRO om velfærdsstatens udfordringer samfundsfag A og naturgeografi C

Dette er en studieretningsopgave om velfærdsstatens udfordringer. Opgaven er skrevet i samfundsfag A og naturgeografi C.

Du kan læse mere om velfærdsstatens udfordringer i vores kompendium om velfærdsstaten

Lærers kommentar

Ikke rigtigt nogle fejl - dog var vurderingen af regeringen og oppositionens politiske udspil for tynd til topkarakter.

Elevens kommentar

Forbedring af analyse af danske politiske løsningsforslag.

Indhold

Indledning
Velfærdsmodeller
Velfærdsstatens udfordringer
Politiske løsningsforslag til velfærdsstatens udfordringer
Konklusion
Abstract
Bilag
Litteraturliste

Uddrag

Denne opgave omhandler velfærdsstaten og har specifik fokus på den danske velfærdsstat. Målet med opgaven er at opnå en bred forståelse af emnet samt et fyldigt repertoire af løsningsforslag til de aktuelle problemstillinger, behandlet i opgaven. Igennem opgaven kommer alle de 3 taksonomiske niveauer i spil. Først en redegørelse for forskellige velfærdsmodeller, der skal give et indblik, i forskellige strukturer en velfærdsstat kan have. Velfærdsmodellerne simplificerer emnet i såvel nationalt som i internationalt perspektiv. Dernæst vil en analyse og dokumentation af velfærdsstatens aktuelle og fremtidige udfordringer udformes. I analysen vil begreber som; demografisk udvikling, erhvervsudvikling, forsørgerbyrde og levealder behandles, med henblik på at opnå en indgående analyse. Som den sidste tredjedel vil en diskussion samt vurdering af politiske løsningsmodeller for hvorledes velfærdsstatens udfordringer kan imødegås og hvordan velfærdssamfundet kan finansieres i fremtiden formgives. Opgaven vil afsluttes med en opsamlende konklusion på både dansk og engelsk, hvor et konkret svar på overstående problemformulering vil indgå. Metoden til at besvare problemformuleringen vil dels bestå i betragtninger og vurderinger af geografiske modeller, prognoser og grafer og dels bestå i at dykke ned i samfundsfaglig litteratur og derved anvende relevante begreber og teorier i såvel redegørelse, analyse som diskussion/vurdering. Metoden er deduktiv, da der først opstilles generelle velfærdsmodeller, og dernæst tages specifikke problemer op... Køb adgang for at læse mere

SRO om velfærdsstatens udfordringer samfundsfag A og naturgeografi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om velfærdsstatens udfordringer samfundsfag A og naturgeografi C.