SRP om Fedme i det Senmoderne i Samfundsfag A og Idræt B

 • STX 3.g
 • SRP (Samfundsfag A, Idræt B)
 • 12
 • 29
 • 8054
 • PDF

SRP om Fedme i det Senmoderne i Samfundsfag A og Idræt B

SRP Opgave om Fedme i Det Senmoderne Samfund, med fagkombinationen Samfundsfag A og Idræt B.

Opgaven redegør for hvad fedme er, både generelt og specielt, samt undersøger fedme som et samfundsproblem.

Herefter analyseres de sociologiske årsager til fedme, bl.a. med fokus på den sociale arv samt den sociale placering i samfundet.

Slutteligt konkluderes der på tidligere resultater, og der foretages en vurdering af mulighederne hvorved den "fede" kan tabe sig, og hvilken struktur som skal være til stede i samfundet for at forebygge spredningen af fedmetendensen.

Du kan læse mere om det senmoderne samfund i vores kompendium om det senmoderne samfund.

Lærers kommentar

Super.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning 3
2. Fedme – Hvad er det? 4
2.1 Fedme generelt 4
2.2 Fedme – et sundhedsproblem 5
2.2.1 Fysiske 5
2.2.2 Psykiske 6
2.3 Kost og motion vs. fedme 6
2.3.1 Andre faktorer 8
3. Pierre Bourdieus fire blokke 9
3.1 Kapital og rummet af sociale positioner 9
3.2 Habitus 10
4. Anthony Giddens og identitet i det senmoderne menneske 10
4.1 Adskillelse af tid og rum 10
4.2 Udlejringsmekanismer 11
4.3 Refleksivitet 11
5. Analyse af fedme som en konsekvens af det senmoderne samfund 11
5.1 Social arv og grupper 11
5.2 Individ 14
5.3 Social arv vs. individ – eller en tredje ting? 16
6. Fremtidig forebyggelse af fedme 20
6.1 Muligheder for vægttab 20
6.2 Samfundets – og idrættens rolle 20
7. Konklusion 21
8. Litteraturliste 23

Uddrag

Hvad vil det sige at være fed? Betyder det at man har et BMI tal, der ligger over 25, som sundhedsstyrelsen anbefaler, at man skal ligge under, eller betyder det, at man er fysisk inaktiv. Hvad betegner egentlig fedme, og kan man kalde det for en sygdom?

På den anden side, kan man også spørge sig selv, hvad det vil sige at være sund. Betyder det, at man spiser efter madpyramiden, eller betyder det, at man dyrker motion en time hver dag, som sundhedsstyrelsen anbefaler, og hvilke andre faktorer har en betydning for fedme? Kigger man på befolkningen i dag, er der ingen tvivl om, at fedmeepidemien gennem de seneste par år har taget et markant opsving. Som følge af det senmoderne samfund, er folk blevet mere og mere fysisk inaktive i takt med, at adgangen til hurtig og usund mad er skudt i vejret.

Flere og flere bliver fede, og det bliver sværere og sværere at slippe af med denne ”sygdom”. Men hvad forklarer egentlig årsagerne til fedme, og hvorfor er udbredelsen af fedme blevet større end den f.eks. var i 1950'erne?

Denne opgave vil belyse problemet omkring fedmeepidemien, og hvorfor bliver folk fede. Opgaven vil bl.a. forklarer hvilke konsekvenser fedme har, samt hvilke rolle kost og motion har for fedme. Opgaven vil benytte forskellige sociologers teorier omkring social arv, samt det senmoderne samfund/menneske, til at forklare, hvorfor folk bliver fede.

Opgaven vil benytte Pierre Bourdieus teorier omkring kapitalformer og habitus, samt benytte Anthony Giddens teorier omkring det senmoderne menneske til at analysere folks fedme. Endvidere vil opgaven belyse, hvilke muligheder der er for fremtidig forebyggelse af fedme, samt hvilken rolle idræt kan spille i denne forebyggelse.

Fedmeepidemien er et stigende samfundsproblem. Flere og flere folk bliver fede, men er det et valg, man selv er herre over? Vælger man selv, om man vil være fed eller ej, og er det i virkeligheden bare et spørgsmål om at sige nej til fed mad og ja til mere motion eller er det ens sociale arv, der bestemmer om vil udvikle fedme eller ej?... Køb adgang for at læse mere

SRP om Fedme i det Senmoderne i Samfundsfag A og Idræt B

[9]
Bedømmelser
 • 12-11-2015
  ø ø ø ø ø ø øø øø ø øø
 • 20-12-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god opgave, som jeg fik en masse inspiration af.
 • 14-04-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Den var god til inspiration
 • 14-12-2015
  Ganske fin og gennemarbejdet opgave.