SRP: New Age i det moderne samfund

  • STX 3.g
  • SRP (Religion B, Samfundsfag A)
  • 10
  • 23
  • 7522
  • PDF

SRP: New Age i det moderne samfund

Dette er et studieretningsprojekt, der med baggrund Religion B og Samfundsfag A undersøger og diskuterer new age-bevægelsens rolle i det moderne samfund.

I opgaven gives først en beskrivelse af religion som den er til stede i det senmoderne samfund, med særligt fokus på new age og inspiration fra østlige religioner.

Herefter indkredses hovedtankerne hos fire religionskritikere (Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud), og det undersøges hvorfor New Age har fået den nuværende status i det senmoderne samfund.

Slutteligt diskuteres det hvordan udbredelsen af new age kan forklares ved brug af sociologiske teorier om det senmoderne samfund.

Opgaveformulering

Der ønskes en beskrivelse af religion i det senmoderne Danmark med fokus på new age og inspiration fra østlige religioner. Indkreds hovedtankerne hos fire store religionskritikere og undersøg på baggrund heraf, hvorfor new age har fået en populær status i det senmoderne samfund. Der ønskes endelig en diskussion af hvordan man kan forklare udbredelsen af new age ved hjælp af sociologiske teorier om
det senmoderne samfund.

Elevens kommentar

God gennemgåelse af emnet og god fordeling af tværfaglighed.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
Indledning
Opgavebesvarelse; problemstilling 1
- Religion i det senmoderne samfund
- Hvad er New Age?
- Udviklingsoptimisme
- Holisme/monisme
- Energetisk kosmologi
- Udbredelse af New Age i Danmark
- Analyse af bilag
Opgavebesvarelse; problemstilling 2
- Ludwig Feuerbach
- Karl Marx
- Friedrich Nietzsche
- Sigmund Freud
- Sammenfatning af religionskritikken og New Age
Opgavebesvarelse; problemstilling
- Adskillelse af tid og rum
- Udlejring af sociale relationer
- Refleksivitet
- Sammenfatning af sociale teorier forbundet med New Age
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

"Denne opgave har til formål at belyse New Age i det senmoderne samfund. På baggrund af en udbyggende redegørelse af New Age og inspiration af østlige religioner sættes New Age i sammenhæng med det senmoderne samfunds tendenser samtidig med, at en analyse af det udleverede bilag yderligere forklarer, hvordan en New Age-tilværelse fx kan se ud.

En opsummering af nogle få statistikker og iagttagelser har derudover til formål at vise udbredelsen af New Age i Danmark.

Derefter bliver der gjort rede for den overordnede religionskritik for at kunne bruge en komparativ fremgangsmåde mellem religionskritikken og New Age, der har til formål at undersøge, hvorfor New Age på baggrund af dette har fået en populær status i det senmoderne samfund.

Afslutningsvis følger en diskussion af sociologiske teorier afspejlet i New Age som direkte forklaring på, hvorfor bevægelsen har fået udbredelse i det nutidige samfund."... Køb adgang for at læse mere

SRP: New Age i det moderne samfund

[1]
Bedømmelser
  • 02-12-2012
    ooooooookkkkkkkkkkkkk