SOP om Finanskrisen i International Økonomi A og Afsætning A

SOP om Finanskrisen i International Økonomi A og Afsætning A

SOP om Finanskrisen, som undersøges i International Økonomi A og Afsætning A.

I opgaven gennemgås finanskrisens begyndelse, og hvilke faktorer der bidrog til udviklingen (bl.a. hvordan krisen bredte sig fra USA til Danmark), samt hvordan finanskrisen har påvirket dansk økonomi.

Herefter kigges der på en virksomhedsbeskrivelse af Sjælsø Gruppen A/S, samt elementer som vækststrategi, konkurrencestrategi og en generel regnskabsanalyse.

Slutteligt gennemgås de økonomiske tiltag som jeg mener kan mindske virkningen af finanskrisen, og hvilke konsekvenser vi kan opleve ved ikke at have euro, i stedet for den danske krone.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 2
Finanskrisen 3
Hvordan bredte krisen sig fra USA til Danmark? 4
Redningen 4
Finanskrisens påvirkning på dansk økonomi 5
Renteudvikling i Danmark 7
Den generelle udvikling på boligmarkedet 9
Sjælsø Gruppen A/S 10
Virksomhedsbeskrivelse 10
Vækststrategi 11
Konkurrencestrategi 11
Regnskabsanalyse 12
Rentabilitet 12
Indtjeningsevne 13
Finanskrisens påvirkning på Sjælsø Gruppen A/S 14
Økonomiske tiltag, for at mindske virkningen af finanskrisen 16
Konsekvenser ved ikke at have euro frem for den danske krone 18
Konklusion 20
Abstract 22
Litteraturliste 23

Uddrag

"Indledning
Finanskrisen påvirker i dag alle, i højere eller mindre grad. En af de hårdest ramte og mest omtalte markeder, er boligmarkedet. Derfor synes jeg det ville være oplagt at beskæftige mig med en virksomhed i boligbranchen, og hvordan den er blevet påvirket af finanskrisen.

Jeg har derfor til hensigt i denne opgave at komme nærmere ind på årsagerne til finanskrisen i USA, og for hvordan den kom til Danmark. Dernæst vil jeg analysere hvorledes de danske politiske beslutningstagere hidtil har reageret på finanskrisen, og hvorledes det har påvirket dansk økonomi.

I min opgave har jeg valgt at beskæftige mig med Sjælsø Gruppen A/S, som befinder sig i boligbranchen. Jeg vil derfor redegøre for virksomhedens strategier og deres økonomiske situation.

For at kunne redegøre for virksomhedens økonomiske situation, vil jeg gå tre år tilbage, og ud fra deres årsrapporter udarbejde en nøgletalsanalyse der vil give mig et overblik over udviklingen. Herunder vil jeg også vurdere hvorledes finanskrisen vil eller har påvirket Sjælsø Gruppen A/S.

Til sidst vil jeg vurdere hvilke økonomiske politikker, der kan tages i anvendelse i Danmark for at mindske virkningen af finanskrisen, og jeg vil i den forbindelse overveje om Danmark ville være anderledes stillet, hvis vi havde accepteret euroen."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Finanskrisen i International Økonomi A og Afsætning A

[1]
Bedømmelser
  • 20-02-2014
    God og beskrivende opgave