SRP om Depression og Stress i Samfundsfag A og Biologi B

 • STX 3.g
 • SRP (Samfundsfag A, Biologi B)
 • 10
 • 33
 • 7847
 • PDF

SRP om Depression og Stress i Samfundsfag A og Biologi B

SRP om Depression og Stress med fagkombinationen Samfundsfag A og Biologi B.

Opgaven kigger bl.a. på hvad stress defineres som, hvilke årsager der forefindes for at få stress, hvilke konsekvenser man oplever efter lange perioder med stress.

Herudover undersøges håndteringen af stress i det danske sundhedssystem, og det diskuteres hvorvidt det er samfundets ansvar at forsøge at forebygge stress. Slutteligt er den en opsamlende konklusion på opgavens delkonklusioner.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning 2
2. Stresssymptomer og årsagen til udviklingen af stress 3
2.1 Definition af stress 3
2.1.1 Senmodernitet 4
2.2 Årsager til udviklingen af stress 5
2.2.1. Samfundsmæssige årsager 5
2.2.2 Biologiske årsager 8
2.3 Symptomer på stress 9
2.4. To typer af stress 10
2.4.1. Eustress – det akutte stressrespons – det positive 10
2.4.2. Distress – det kroniske stressrespons – det negative 11
3. Konsekvenserne af langvarig stress 11
3.1 Hvad er langvarig stress 12
3.1.1 Biologiske forklaringer på langvarig stress og udviklingen til depression 13
3.1.2 Biologiske årsagsmekanismer 14
3.2 Depression 15
3.2.1 WHO's definition af depression 16
3.2.2 Arv og miljø 17
3.3 Hjerte-kar sygdomme 19
4. Det danske sundhedssystem og dansk sundhedspolitik 20
4.1 Opbygningen af det danske sundhedssystem 20
4.2 Hvad er den danske sundhedspolitik? 21
4.2.1 Dansk sundhedspolitik - set via en liberalist og en socialist 21
4.2.2 Sundhedspolitik på arbejdspladsen 23
5. Diskussion om hvordan en stress-betinget depression undgås og om det er en offentlig opgave at forebygge og behandle stress og depression? 24
5.1 Hvordan undgås en stress-betinget depression? 24
5.1.1. Stresspolitik på arbejdspladsen 24
5.2 Hvordan forebygges og behandles stress og depression? 25
5.2.1 Medicinsk behandling af depression 25
5.2.2 Motion 26
5.3 Er det en offentlig opgave at forebygge og behandle stress og depression? 27
6. Konklusion 29
7. Kilder 30
7.1 Internet hjemmesider 30
7.2 Bøger 31

Uddrag

1. Indledning
Stress er et begreb, som bliver misbrugt i det senmoderne samfund. Dagligt benyttes ordet stress. Begrebet benyttes, når vi bliver stressede. Men særligt bruges begrebet i forbindelse med, at vi stilles over for større og større krav. Stress kan relateres til mange forskellige forhold i livet. Det kan være i forbindelse med arbejdet, familien eller i skolen. Den yderste konsekvens af en længerevarende ubehandlet stress, kan medføre at stressen får lov til at udvikle sig til en stressrelateret depression.

Depression er efterhånden blevet en folkesygdom, derfor hører vi mere og mere om det i medierne. Denne fokus på stress i medierne har været med til at vække en særlig interesse for emnet hos mig. Jeg er blevet nysgerrig på, hvilke årsager som kan være medvirkende til, at danskerne tilsyneladende bliver mere stresset og deprimeret i det senmoderne samfund. Hvad kan årsagerne være og hvad er konsekvenserne?

Formålet med denne opgave er at finde ud af hvorfor stress og depression er et stigende problem, og om det kan være forbundet med den samfundsmæssige udvikling. Desuden vil jeg redegøre for stresssymptomerne og årsagen til udviklingen af stress ud fra en biologisk og sociologisk vinkel. Indenfor denne redegørelse, vil jeg komme ind på, om stress og depression er forbundet årsagsmæssigt med senmoderniteten. Desuden vil jeg undersøge det danske sundhedssystems opbygning og den danske sundhedspolitik, med hovedfokus på depression. Afslutningsvis vil jeg diskutere, hvorledes en stressbetinget depression kan undgås, og hvorvidt det er en offentlig opgave at forebygge og behandle stress og depression.

2. Stresssymptomer og årsagen til udviklingen af stress
2.1 Definition af stress
Stress er ikke en sygdom. Det er en belastningstilstand, som afhænger af de krav og problemer, der påføres én udefra. Kravene kan komme forskellige steder fra, det kan være fra arbejdet eller fra familien. Men kan i lige så høj grad være krav, som man kommer til at pålægge sig selv.

Hvis man oplever, at man ikke selv har muligheden for at ændre på situationen med disse krav, der bliver stillet, kan reaktionen blive forstærket og heraf kan den langvarige stress opstå... Køb adgang for at læse mere

SRP om Depression og Stress i Samfundsfag A og Biologi B

[5]
Bedømmelser
 • 19-12-2018
  Givet af 3.g'er på STX
  En opgave som er fyldt op til randen med fejl (ikke nødvendigvis sprogligefejl, men derimod fejl af hvorledes opgaven skulle udføres) Og lad endelig være med at lave opbygge din konklusion som personen.
 • 11-10-2016
  God overskuelighed og gode overvejelser i forhold til emnet!
 • 20-01-2014
  super god opgave 11
 • 18-12-2012
  SUUUPER INSPIRATION !!! PERFEKT