SRP om Stress i Biologi A og Psykologi B

 • STX 3.g
 • SRP (Psykologi B, Biologi A)
 • 12
 • 47
 • 2207
 • PDF

SRP om Stress i Biologi A og Psykologi B

SRP 2010 fra Hasseris Gymnasium om stress, med fagkombinationen Biologi A og Psykologi B.

Opgaven undersøger bl.a. stress som et fysiologisk problem, dvs. hvad der sker når kroppen rammes af denne tilstand, og i denne forbindelse kigges der både på langvarig og kortvarig stress.

Herudover undersøges det hvilke befolkningsgrupper der rammes af stress, samt hvad grundene til dette kan være.

Slutteligt perspektiveres der til hvad der gøres på nuværende tidspunkt for at forhindre stress, og der konkluderes på opgavens delkonklusioner i en opsamlende afsluttende konklusion.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 5
Hvad er stress? 7
- Kort varig stress 7
- Det autonome nervesystem 7
- Fysiologiske ændringer i kroppen 8
- Langvarig stress 9
- Fysiologiske konsekvenser ved langvarig stress 9
- Kortisol 10
- Sociale konsekvenser af ved langvarig stress 12
Den sociologiske udvikling 14
- Erhvervslivet 14
- Forholdet mellem arbejde og familie 15
Hvad fører til stress 16
- Stressorer 16
- De seks guldkorn 16
Hvem rammes af stress? 18
- Erhvervsgrupper og stress 18
- Krav på arbejdet 18
- Krav‐kontrolmodellen 20
- Hvilke erhvervsgrupper har størst risiko for stress? 21
- Befolkningsgrupper og stress 23
- Socialgrupper 23
- Hvilke befolkningsgrupper har størst risiko for stress? 23
Individet 26
- Indre faktorer 26
- Oplevelse af sammenhænge 26
- Habitus 26
- Et spil mellem indre og ydre faktorer 28
- Stressmodellen 28
Ændring i udviklingen af stresstilfælde 29
- Stressforebyggelse i samfundet 29
- Stressforebyggelse i virksomheder 31
- Individuel stressforebyggelse 31

Uddrag

Det er grundlæggende helt naturligt og nødvendigt for kroppen at stresse. Vi har brug for at kunne
stresse i kortere perioder. Historisk set var det en nødvendighed for at kunne overvinde kampen
med vilddyret, når det skulle fanges og familien skulle forsørges.

I dag er det også nødvendigt at kunne øge fokus og præstationsevne, når en speciel opgave af kortere varighed skal løses.
Det kunne være forsøget på at nå toget, eller når en håndboldkamp spilles. Når opgaven er afsluttet,
stresser kroppen af igen. Stress er sundt i kortere perioder. Når kroppen stresses i længere
perioder, over dage, uger, måneder og år, bliver det en yderst negativ faktor for kroppen.

Der er dog sket det, at flere og flere udsætter deres krop for stress i længere perioder. Antallet af
stressramte har været stigende de sidste 20 år, og i 2005 oplevede ca. 9% af befolkningen, at de
ofte følte sig stressede. Stress er derfor blevet et større og større problem i det moderne samfund
og man snakker om, at stress er blevet en folkesygdom. Udover påvirkningen af individet er stress
også et samfundsproblem.

Der er stigende udgifter til sundhedsvæsenet, folk er går på førtidspension, og folk, der skal på overførselsindkomst. Det er udregnet, at der årligt er ca. 855 millioner kroner i merforbrug i sundhedsvæsenet, som følge af psykisk arbejdsbelastning.
Der findes ingen entydig definition på, hvad stress er, men man taler om tre overordnede tilgange
til stress:
• Stress som et biologisk fænomen, der handler om vores fysiologiske reaktioner på
belastende eller truende situationer.
• Stress som et psykologisk fænomen, der handler om vores individuelle oplevelse af stress,
og vores måde at håndtere stressen på.
• Stress som et socialt fænomen, der handler om de forhold i det omgivende sociale miljø,
der antages at være belastende eller stressende.

Men hvad sker der når kroppen rammes af stress? Hvorfor er det, antallet af stressramte stiger og
hvad er det især der rammes? Og sidst, hvordan er behandlingsmetoderne? Dette vil blive
diskuteret i den følgende opgave, hvor to af de ovenstående tilgange til stress benyttes, nemlig
stress som et biologisk fænomen og stress som et socialt fænomen... Køb adgang for at læse mere

SRP om Stress i Biologi A og Psykologi B

[4]
Bedømmelser
 • 14-03-2017
  Givet af 2.g'er på STX
  Fin opgave. Tvivler dog på, at opgaven fik 12. Opgaven går slet ikke i dybden med selve stress-systemet, og de essentielle begreber om hvad, som udgør stress-systemet.
 • 12-03-2014
  ikke så mange oplysniger om lige det jeg skulle bruge, men ellers en rigtig god opgave om emnet!
 • 24-03-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Utrolig god.. Virkelig overraskende.
 • 16-12-2013
  meget godt eksempel på en srp