Ecco | Strategisk indtrængningsstrategi i Brasilien

 • Universitet el. Videregående 1. år
 • Andet
 • 4
 • 62
 • 10026
 • PDF

Rapport: Ecco | Strategisk indtrængningsstrategi i Brasilien

Opgaven omfatter 1+2 semesters pensum. Eksamensprojektet for Markedsføringsøkonomuddannelsen 2010.

Problemformulering
Hvordan skal ECCO planlægge deres indtrængning på det brasilianske marked, set i forhold til både virksomhedens og markedets interesser samt omverdensforhold?

Har ECCO råd til eventuelle investeringer og innovative tiltag, og findes der juridiske forhindringer for disse?

Findes der juridiske eller kulturelle problemstillinger i forbindelse med handel og samarbejde på tværs af grænserne, og hvordan skal disse fore-bygges?

1. International Markedsføring og Salg (IMS):
2. Kommunikation, Organisation og Ledelse (KOL):
3. Økonomi (ØK):
4. Erhvervsret (ER):

Lærers kommentar

Karakteren blev reduceret, pga. præsentationen ikke fremviste godt kendskab til pensum.

Elevens kommentar

Enkelte steder er opgaven lige lovlig tynd... særligt den kulturelle guide bærer præg af, at opgaven er skrevet på tre dage, hvor ved de sidste 26 var uafbrudt - der er læst op på alt undervejs.

Indhold

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 1
1.1 ECCO-koncernen ØK NM 3
1.1.1 Regnskabsåret 2009 ØK NM 3
1.2 Brasilien IMS MP 4
1.2.1 Politik IMS MP 4
1.2.2 Økonomi ØK MP 5
1.3 Problemformulering 6
1.4 Definitioner 7
1.4.1 Valuta 7
1.4.2 Udtryk 7
2 METODEAFSNIT 9
2.1 Metodeovervejelser NM 11
2.1.1 Innovationsprocessen KOL MP 11
2.2 Markedsanalyse af Brasilien IMS NM 12
2.3 ECCOs økonomiske situation ØK NM 12
2.3.1 Rentabilitetsanalyse ØK NM 12
2.3.2 Indtjeningsevnen ØK NM 13
2.3.3 Kapitaltilpasning ØK NM 13
2.3.4 Solidaritetsgrad ØK NM 13
2.4 ECCOs interne og eksterne situation ØK MP 13
2.5 Kulturanalyse af Brasilien KOL NM 14
2.6 Idé verifikation KUL 14
2.7 Målgruppe for markedsføringsstrategi IMS NM 15
2.8 ECCOs værdikæde KOL MP 15
2.9 Investeringsanalyse ØK MP 15
2.10 Juridiske overvejelser ER MP 16
Ecco - Brasilien
2.11 Cultural guide for customer support and negotiating in Brazil KOL NM 16
3 AFHANDLING 17
3.1 Markedsanalyse af Brasilien IMS NM 19
3.1.1 P. Politik (Politics) IMS NM 19
3.1.2 E. Økonomi (Economics) IMS NM 19
3.1.3 S. Sociokultur – (Socio-Cultural) IMS NM 20
3.1.4 T. Teknologi (Technology) IMS NM 20
3.2 ECCOs økonomiske situation ØK MP 21
3.2.1 Rentabiliteten ØK MP 21
3.2.2 Indtjeningsevnen ØK MP 22
3.2.3 Kapitaltilpasningsevnen ØK MP 23
3.2.4 Soliditet og likviditet ØK MP 23
3.3 ECCOs interne og eksterne situation IMS MP 24
3.4 Kulturanalyse af Brasilien 25
3.4.1 Den Brasilianske kultur KOL MP 25
3.4.2 Virksomhedskulturen i Brasilien KOL NM 25
3.5 Idé verifikation KOL 26
3.6 Målgruppe og markedsføringsstrategi IMS MP 27
3.6.1 Markedsføringsstrategi IMS NM 27
3.7 ECCOs værdikæde KOL MP 28
3.7.1 Primære aktiviteter KOL MP 28
3.7.2 Støtteaktiviteter KOL MP 28
3.7.3 Udfordringer i værdikæden KOL MP 28
3.8 Investeringsanalyse ØK NM 29
3.9 Juridiske overvejelser ER MP 29
3.9.1 Patent og varemærke ER MP 29
3.9.2 Køberetslige problemstillinger ER MP 30
3.10 Cultural guide for customer support and negotiating in Brazil KUL 31
3.10.1 Language barriers KUL 31
3.10.2 Behavior in businessmeetings KUL 31
3.10.3 Motivationfactors KUL 31
4 KONKLUSION 33
4.1 Indtrængningsstrategi for Brasilien 35
APPENDIX 37
5.1 Bilagsliste 39
5.2 Illustrationsliste 39
5.2.1 Figurer 39
5.2.2 Tabeller 39
5.3 Litteraturliste 40
BILAG 43
Trompenaars syv dimensioner XV
Trompenaars teori om virksomhedskultur XV
T. Halls kultur teori XV
Primære aktiviteter XVIII
Støtteaktiviteter XVIII

Uddrag

I vores metodeovervejelser, har vi valgt at benytte innovationsprocessen som arbejdsgang for, hvor vi vil udarbejde de første to trin som grundlag for indtrængningsstrategien. Hertil vil vi bidrage med en idé til et innovativt tiltag, som skal styrke ECCOs kommende markedsposition, ved at udføre en markeds- og kulturel landeanalyse af Brasilien.
For at bekræfte indtrængningsstrategien yderligere vil vi udarbejde løsningsforslag til forebyggelse juridiske såvel kulturelle problemstillinger. Vil vi også anslå indtægts- og omkostningsforholdet, hvor vi foretage eksempler på beregninger af de eventuelle nødvendige investeringer... Køb adgang for at læse mere

Ecco | Strategisk indtrængningsstrategi i Brasilien

[10]
Bedømmelser
 • 25-01-2012
  Passer slet ikke til det der står den handler om, er ikke værd at hente vis man skal have inspiration til indtrængningsstrategi. Han er helt væk ham der har lavet den.
 • 07-12-2012
  ..........................................................
 • 15-06-2013
  Givet af Studerende på 4. år
  Rigtig god og meget brugbar!
 • 05-05-2013
  sd fsd fsdfsfsdf sdfs fsfsdf sdf sdfs fsdf sdf sfsd f