Stolpestad

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk. Et Guld-produkt er et produkt, som er udarbejdet til Studienet.dk af fagligt dygtige undervisere og studerende. Studienet.dk markerer ekstra gode produkter med mærkatet Guld-produkt.
 • STX 3.g
 • Engelsk A
 • 12
 • 13
 • 4940
 • PDF

Study guide, Novelleanalyse: Stolpestad

Få hjælp til dit analytical essay om "Stolpestad" af William Lychack, med Studienets study guide.

Denne study guide hjælper dig sikkert igennem Delprøve 2 i eksamenssættet fra maj 2011 i Engelsk. Her skal du skrive et essay, hvor du analyserer og fortolker novellen. I din analyse skal du have særligt fokus på fortælleteknik og miljø.

Vores study guide er en indsamling af alle de situationer, elementer, citater og temaer, det kunne være relevant at komme ind på i din analyse og fortolkning af teksten.

Opgaveformulering
Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret William Lychack's short story "Stolpestad". Part of your essay must focus on the narrative technique and on the setting.

Hent denne study guide nu og få hjælp og inspiration til din opgave om "Stolpestad" med det samme.

Indhold

En hjælpende hånd 1
Resumé af teksten “Stolpestad” 2
Indgangsvinkler 3
Opgaveformuleringen 3
Analyse og fortolkning af novellen 4
Themes (temaer) 12
Message (budskab) 12

Uddrag

Resumé af teksten “Stolpestad”
Novellens hovedperson er politimanden Stolpestad, der bliver sendt ud på en opgave, hvor han skal tage sig af at skyde en syg hund for at undgå, den skal lide mere. Han bryder sig ikke om den opgave, han får tildelt, men kørselslederen Phyllis siger til ham, at det er hans arbejde at gøre det. Da han kommer ud til stedet, han er blevet anvist til, er der en lille niårig dreng, der viser ham, hvor hunden ligger. Der ligger ragelse og flyder overalt, hvor de går, og til sidst får han øje på hunden, der ligger i græsset med insekter, der flyver rundt omkring den. Drengen begynder at genere hunden med en buket af græs og stikker endda græstotten hen mod hundens øjne, indtil den til sidst åbner øjnene og ser op ...

Indgangsvinkler til analysen og fortolkningen
Der er mange måder at indlede et essay på, men ved at vælge et udgangspunkt, der kan lede din opgave igennem hele vejen, opnår du at få sammenhæng og ”flow” i din færdige opgavebesvarelse. Et godt udgangspunkt er ét, der kan bruges som den røde tråd gennem hele opgaven.
Nogle indgangsvinkler kunne være:
- At sidde fast i sit liv
- Livets ensformighed
- Barndom over for voksenlivet
- Ubehagelige konfrontationer
- Identitetstab
NB: Der findes mange andre indgangsvinkler, end dem der er nævnt her.
At sidde fast i sit liv
Du kan vælge en indgangsvinkel, hvor det at sidde fast i sit liv er i centrum.
Vælger du denne indgangsvinkel, kunne mulige indledninger til dit essay være en af følgende:
...

Analyse og fortolkning af novellen
Narrative technique (Fortælle-teknik)
Fortællerteknikken er central i en novelle, fordi den angiver, hvilken synsvinkel,
novellen skildres fra og, hvem fortælleren er. Læseren er indskrænket
til at se begivenhederne i novellen ud fra den fortæller og synsvinkel,
der er valgt, og derfor kan det virke både begrænsende og åbnende
for den måde, man forstår novellen på. I denne novelle er synsvinklen
speciel central, fordi den er anderledes end den, der er normen for noveller.
Du bliver i opgaveformuleringen særligt bedt om at have fokus på
fortællerteknikken, og derfor skal den også være en central del af dit essay.

Fortæller og synsvinkel
Fortælleren selv
Fortæller
Fortælleren er en andenpersonsfortæller (second person narrator), der skriver til et ”du”. Dette ”du”, som fortælleren henvender sig til, er Stolpestad, der er hovedpersonen i novellen. Selvom det er Stolpestad, fortælleren henvender sig til, føler læseren næsten, at der bliver talt til ham/hende, når der er brugt denne fortællerform. Teksten bliver meget vedkommende, og læseren kan næsten føle sig personligt ramt ved kommentarerne i novellen, når der står ”du”:
- “Was toward the end of your shift *...+” (p. 2, l. 1)
- ”This is your life, Stolpestad” (P. 2, l. 5)
Fortællerens rolle
Det er svært at bedømme, om fortælleren, der henvender sig til Stolpestad gennem ”du formen”, er én, der er helt fraværende i teksten eller til stede i novellens univers. Der er visse spor, der tyder på, at fortælleren kunne være en del af det fortalte univers, som når han erklærer: ”away we go” (p. 2, l. 9), fordi der står ”vi”, men dette kunne også bare være et udtryk, der ikke nødvendigvis betyder, at de er to, der tager af sted på opgaven. En mulighed er dog, at fortælleren er en politikollega, der altså er med hele dagen ...

Characterization (Personkarakteristik af drengen)
Opdragelsen af drengen
Antydning af dårlig opvækst
Det antydes at drengen i novellen har fået en dårlig opvækst, fordi der står, at den behandling, han giver hunden, må være tegn på en ondskab, han ikke har haft i sig selv, men har tillært sig:
“It's a streak of cruel he must have learned from someone” (p. 3, ll. 36-37)

Drengen er følelsesmæssigt knyttet til hunden
Til trods for, at drengen udviser en ubetænksom adfærd ved at stikke græsstrå ind imod hundens øjne for at få den til at åbne dem, er han alligevel kærlig over for den. Han børster en myre væk fra dens snude og er tydeligvis følelsesmæssigt knyttet til den:
“The boy leans forward and sweeps an ant off the dog's shoulder” (p. 3, l. 44).

Faren skubber til drengen
Faren skubber til drengen, da han står og fortæller Stolpestad, at hunden ikke var død, da han havde skudt den. Dette viser, at han vil have, at drengen skal vågne op og følge med i samtalen, der ellers er meget hård for en niårig dreng at lytte til. Det virker hårdt og brutalt af faren at tvinge ...

The ending and the title (Slutningen og titlen)
Slutningen
Politimanden sammenlignes med en tyv
I novellens slutning står der, at Stolpestad, der ellers er politimand, står på græsplænen som en tyv. Dette betyder, at hans selvværd er røget helt ned og, at han har mistet den identitet som lovhåndhæver og autoritetsperson, der ligger i hans job som politimand:
“And in the silence, in the darkness, you stand like a thief on the lawn” (p. 5, ll. 159-160).

Trækker sig tilbage
Stolpestad står først og kigger på huset, men så trækker han sig tilbage og bakker vaklende væk fra verandaen og lyset i vinduerne hen til kanten af skoven, hvor der er mørke. Dette viser, at situationen er blevet for meget for Stolpestad og, at han bare vil flygte fra det hele:
“wavering as you back gently away from the porch, away from the light of the windows, away until you're gone at the edge of the woods, a piece of dark within the dark” (p. 5, ll. 161-162).

Kvinden kalder på ”noget”
Allersidste sætning i novellen angiver, at Stolpestads kone Sheila kalder på noget ud i natten. Der står ikke, at hun kalder på ”nogen”, hvilket ville ...

Message (Budskab)
En skønlitterær tekst kan tolkes på mange forskellige måder. Vi giver her
vores bud på, hvad budskabet i novellen kan være:
- At man ikke bare skal lade livet passere forbi én
- At man skal tage aktivt stilling til det liv, man lever
- At man ikke skal gå med til noget, man ikke bryder sig om at gøre
- At man skal holde fast ved den, man er og ikke lade sig presse af
andre
... Læs mere

Stolpestad

[28]
Bedømmelser
 • 20-09-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  Det her... Det er guld noter!
 • 23-10-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Det er nogle gode noter som er taget, men jeg synes at den afslører en del detaljer. jeg kan godt lide at der er givet eksempler på en indledning..!
 • 03-05-2015
  Virkelig en god idé med de her guldnoter. Det er meget bedre end elevopgaverne!
 • 09-04-2014
  sdcnsdfmv cdocjsao jdcxosa djsc