Stolpestad Analyse

Se flere bedømmelser 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 (28 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk. Et Guld-produkt er et produkt, som er udarbejdet til Studienet.dk af fagligt dygtige undervisere og studerende. Studienet.dk markerer ekstra gode produkter med mærkatet Guld-produkt.

Uddannelse

STX 3.g

Fag

Engelsk A

Karakter

12

Antal sider

13

Antal ord

4799

Filformat

PDF

Guldnoter, Litterært essay: Stolpestad Analyse

Få hjælp til dit essay om "Stolpestad" af William Lychack, med Studienets Guldnoter.

Guldnoterne hjælper dig sikkert igennem Delprøve 2 fra eksamensættet 2011 Maj i Engelsk, hvor opgaven lød på at man skulle skrive et essay hvori man analyserer og fortolker en short story af William Lychack kaldet "Stolpestad", og i analysen have særligt fokus på fortælleteknik og miljø.

Vores guldnoter til "Stolpestad" af William Lynchack repræsenterer således en indsamling af alle de situationer, elementer, citater og temaer, det kunne være relevant at komme ind på i din analyse og fortolkning af teksten.

Dermed støtter Guldnoterne dig i hvert trin af din skriveproces, således du kan besvare opgaveformuleringen fra eksamenssættet:
Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret William Lychack's short story "Stolpestad". Part of your essay must focus on the narrative technique and on the setting.

Hent Guldnoterne nu og få hjælp og inspiration til din opgave om "Stolpestad" med det samme.

Indhold

 • En hjælpende hånd
  • Notepapiret
  • Trin for trin vejledning
 • Resumé af teksten “Stolpestad”
 • Indgangsvinkler
   • At sidde fast i sit liv
 • Opgaveformuleringen
 • Analyse og fortolkning af novellen
  • Narrative technique (fortælle-teknik)
  • Fortæller og synsvinkel
   • Fortælleren selv
   • Synsvinkel
  • Sprog
  • Miljø
   • Ensformigt miljø
   • Tingsbeskrivelserne i miljøet
   • Hunden som et billede på miljøet
  • Characterization (personkarakteristik af Stolpestad)
   • Stolpestads trivielle tilværelse
   • Følsomme karaktertræk
  • Characterization (personkarakteristik af drengen)
   • Opdragelsen af drengen
   • Opsummering af personkarakteristik
  • The ending and the title (slutningen og titlen)
   • Slutningen
   • Titlen tolket sammen med slutningen
 • Themes (temaer)
 • Message (budskab)

Uddrag
"Novellens hovedperson er politimanden Stolpestad, der bliver sendt ud på en opgave, hvor han skal tage sig af at skyde en syg hund for at undgå, den skal lide mere.

Han bryder sig ikke om den opgave, han får tildelt, men kørselslederen Phyllis siger til ham, at det er hans arbejde at gøre det. Da han kommer ud til stedet, han er blevet anvist til, er der en lille niårig dreng, der viser ham, hvor hunden ligger.

Der ligger ragelse og flyder overalt, hvor de går, og til sidst får han øje på hunden, der ligger i græsset med insekter, der flyver rundt omkring den. Drengen begynder at genere hunden med en buket af græs og stikker endda græstotten hen mod hundens øjne, indtil den til sidst åbner øjnene..."... [læs mere nu]