Enevældens indførelse i Danmark

 • STX 2.g
 • Historie A
 • Ingen givet
 • 10
 • 3056
 • PDF

Enevældens indførelse i Danmark

Dette er en historieopgave om indførslen af enevælde i Danmark i 1660.

Jeg vil redegøre for hvordan magtforholdet mellem adelen, borgerskabet og kongemagten var op til statskuppet i juni 1660. Derefter vil jeg analysere hvilke begivenheder der muliggjorde statskuppet, og til sidst vil jeg vurdere hvilke ændringer i magtstrukturen/magtforholdet enevælden medførte, og hvordan det kom til udtryk i samfundet og for den enkelte borger.

Du kan læse mere om indførelsen af enevælden i Danmark i vores kompendium om enevælden.

Indhold

Side 2: Indledning
Side 2: Redegørelse
Side 2: Adelen
Side 3: Krige i Europa
Side 4-5: Analyse, Stændermødet i 1660
Side 6: Vurdering
Side 7: Konklusion
Side 8: Litteraturliste
Side 9: Henvisninger til noter
Side 10: Underskrift

Uddrag

Inden statskuppet i 1660 var Danmark et stændersamfund. Danmark bestod dengang hovedsagelig som et landbrugssamfund, og jordbesiddelser var derfor den største økonomiske magtfaktor. Der var meget få bønder der havde deres egen jord, resten af jorden i Danmark var fordelt mellem adelens godser og kronens jordbesiddelser. Adelens økonomiske grundlag var deres jordbesiddelser, hvoraf de udlejede noget af jorden til bønderne, der dyrkede den som fæstere. Når bønderne dyrkede adelens jord som fæstere, indebar det en afgift som hed ”landgilde”. Landgilde var hoveriarbejde for herremanden som betaling for den jord bønderne dyrkede. Inden reformationen i 1536 ejede kirken meget store områder med jord, der efter reformationen tilfald kronen, hvilket næsten fordoblede krongodset1... Køb adgang for at læse mere

Enevældens indførelse i Danmark

[2]
Bedømmelser
 • 24-02-2016
  ---------------------------------------------------------------------------------
 • 03-05-2010
  flot opgave. god inspiration