Statistik i Matematik

 • HHX 1. år
 • Matematik A
 • 12
 • 13
 • 2314
 • PDF

Emneopgave: Statistik i Matematik

Denne emneopgave gennemgår hele pensum på HHX indenfor statistik. Opgaven forklarer forskellen på observationsarter (grupperede - og ikke grupperede) og beskriver de vigtigste statistiske begreber der relaterer sig til begge opgaver. Disse er bl.a. gennemsnit (middelværdi), media, frekvens, hyppighed, varians, spredning og meget mere.

Desuden kommer opgaven ind på måder at anskueliggøre datasæt på; dette er f.eks. boxplot, pinde - og trappediagram, histogram og sumkurve.

Lærers kommentar

Imponerende indholdsfortegnelse og rigtig gode forklaringer til de forskellige begreber.

Indhold

Indledning 3
Hvad er statistik 3
Hvad bruges statistik til 3
Observationsarter 3
Ikke-grupperede observationer 3
Grupperede observationer 4
Begreber 4
Bogstaver 4
Observationer 5
Observationssæt 5
Hyppighed 5
Typetal 5
Frekvens 5
Summeret frekvens 6
Intervalmidtpunkt 6
Produkt 6
Middeltal 7
Afvigelse 7
Afvigelse kvadreret 7
Produkt 8
Spredningsmål 8
Variationsbredde 8
Fraktiler 8
Kvartiler 8
Kvartilsæt 8
Kvartilafstand 8
Varians 9
Standardafvigelse 9
Outliere 9
Boxplot 9
Diagramtyper 10
Ikke-grupperede observationsdiagramtyper 10
Pindediagram 10
Trappediagram 10
Grupperede observationsdiagramtyper 11
Histogram 11
Sumkurve 11
Kildeliste 13

Uddrag

Hvad er statistik?
Statistik handler om at indsamle, ordne, analysere og præsentere en masse forskellige tal. Det kan hjælpe os med at finde ud af mange nyttige ting, og kan for eksempel fortælle os, hvor høj, gammel og rig en gennemsnitlig dansker er.
Statistik handler simpelthen bare om at få overblik over en masse tal og ud fra resultaterne kunne lave en konklusion.

Hvad bruges statistik til?
Statistik bruges i rigtig mange forskellige sammenhænge. Det kan for eksempel bruges til at finde ud af, hvad gennemsnitskarakteren for række elever i en klasse er. Men statistik bruges også meget i hverdagen. F.eks. når der i tv-avisen bliver fortalt om kriminalitet, så kan det være, at de viser et diagram over hvor mange, der er blevet berøvet, eller hvor stor chance der er for, at der bliver begået tyveri i ens hus, hvis man bor i en storby i forhold til hvis man bor i en lille provinsby ude på landet.
Der kan bruges statistik i stort set alle sammenhænge. Der bliver for eksempel også brugt statistik hver gang der er valg: Før et valg gør de det, at de laver en stikprøve, hvor de for eksempel spørger 10.000 tilfældige mennesker om, hvilket parti de hver i sær har tænkt sig at stemme på, og på den måde, kan de se, hvordan stemmerne ca. vil fordele sig til det endelige valg... Køb adgang for at læse mere

Statistik i Matematik

[26]
Bedømmelser
 • 11-10-2013
  den er rigtig god og hjalp mig virkeligt til at få lavet min opgave om statistik. og gav mig et godt indblik i det hele
 • 19-06-2012
  Det var en rigtig god opgave, som jeg kunne bruge til mit mundtlige eksamens spørgsmål
 • 10-04-2015
  Hjalp mig så meget på vej !!!!
 • 13-05-2014
  Virkelig god opgave, Hjalp mig rigtig meget på vej.