SSO om folketingsvalg i Danmark i 2001

 • HF 2. år
 • SSO (Matematik A)
 • Ingen givet
 • 25
 • 6956
 • PDF

SSO om folketingsvalg i Danmark i 2001

SSO i Matematik A om folketingsvalget i 2001 i Danmark.

Problemformulering
• Du skal ret kort forklare de metoder, som bruges ved omregningen fra stemmetal til mandattal ved danske folketingsvalg.
• Du skal for en udvalgt kreds vise omregningen fra stemmetal til mandattal ved folketingsvalget i 2001.
• Du skal kort beskrive én eller to andre fordelingsmetoder, med deres fordele og ulemper.
• Du skal definere og forklare begrebet Uretfærdighed, og specielt bevise, at den metode, der set fra vælgernes synspunkt er mindst uretfærdig, er Sainte-Laguës metode.
• Opgave: a) Fire mandater skal fordeles mellem de to partier A og B med stemmetallene henholdsvis 3750 og 600. Hvilken fordeling af mandaterne fremkommer ved brug af Sainte-Laguës metode?
b) Hvordan bliver fordelingen af mandater hvis partiet A deler sig i to næsten lige store partier? Kommentér resultatet.

Indhold

Forord side 4
Tak til side 4
Indledning side 5
Problemformulering side 5
Grundbegreber side 6
Fordelingsmetoder side 8
Største brøks metode side 9
Sainte-Laguës metode side 9
Den modificerede Sainte-Laguës metode side 10
Den danske metode side 11
d'Hondts metode side 12
Folketingsvalget 2001 side 13
Forberedelser til folketingsvalg side 13
Mandatfordelingen efter valget side 16
Uretfærdighed side 20
Sainte-Laguës metode side 21
Konklusion side 23
Noter side 24
Litteraturliste side 25

Uddrag

Forord

I efteråret 2001 blev der som bekendt afholdt valg i Danmark. For første gang skulle vælgerne afgive deres stemme til tre valg på samme dag. Prognoser og eksperter forudsagde, at vælgernes stemmeafgivelse ville blive påvirket af folketingsvalget, men eksperterne tog fejl. Vælgerne kunne godt finde ud af at holde de tre valg adskilt, hvilket tydeligt kunne ses af resultaterne: Hvor Venstre havde stor fremgang ved folketingsvalget, havde de i mange amter og kommuner tilbagegang og måtte aflevere borgmesterposter til venstrefløjen. Selv ”eksperter” kan tage fejl!
Dette var anledningen til mit valg af emne i den større skriftlige opgave. Jeg syntes, det kunne være interessant at se på, hvordan mandater bliver fordelt i forhold til vælgernes stemmeafgivelse.

Indledning

Denne opgave skal klarlægge matematikken bag folketingsvalg i Danmark. Hvilke kriterier gør sig gældende når kreds- og tillægsmandater skal fordeles? Er fordelingsmetoden, der bliver brugt i Danmark, den mest retfærdige? Er retfærdigheden set ud fra et vælger- eller politikersynspunkt? Kan vi eventuelt bruge en metode, der giver større retfærdighed?

Der tages udgangspunkt i Ebbe Thue Poulsens bog ”Matematik og retfærdighed – mandatfordelingsproblemet”, Nordisk Forlag 2000. Hvor der kun er anført [EP9] henvises til denne bog og sidenummer.

Indenrigs- og Sundshedsministeriet (tidl. Indenrigsministeriet) har undervejs i opgavens forløb ændret deres internetadresse til: www.inm.dk (tidl. www.indenrigsministeriet.dk).

Grundbegreber

For overskuelighedens skyld fastsættes nogle betegnelser, som er gennemgående, når intet andet er anført, i alle definitioner, beviser og eksempler:
s står for stemmetal og m for mandattal, dvs. at partiet A's stemmetal betegnes sA og dets mandattal m A.
S står for partiernes samlede stemmetal, M for det samlede mandattal.
Et vilkårligt parti betegnes P, dets stemmetal betegnes sP og det mandattal P ... Køb adgang for at læse mere

SSO om folketingsvalg i Danmark i 2001

[6]
Bedømmelser
 • 04-02-2012
  Givet af HF-elev på 2. år
  rigtig god opgavebesvarelse, fine forklaringer
 • 17-06-2010
  Rigtig god den kan nemt bruges
 • 08-10-2007
  God opgave (:
 • 15-05-2007
  super!