Stasi og DDR | Opgave i Historie

 • HHX 2. år
 • Historie B
 • 10
 • 3007
 • PDF

Stasi og DDR | Opgave i Historie

Dette er en større opgave i Historie om Stasi og DDR. I opgaven er der blandt andet en karakteristik af Stasi og deres metoder samt betydningen for indbyggerne i DDR.

Problemstilling
I denne opgave vil jeg kort analysere baggrunden for oprettelsen af Stasi samt komme med en kort karakteristik af den østtyske stat. Herefter vil jeg analysere Stasis organisation og arbejdsmetoder over for befolkningen i DDR og til sidst vil diskutere og vurdere Stasis betydning for indbyggerne i det daværende Østtyskland.

Indhold

Indledning 2
Baggrund for oprettelse af Stasi 2
Karakteristik af den østtyske stat 3
Organisation i Stasi 5
Arbejdsmetoder overfor befolkningen i DDR 7
Betydning for indbyggerne i DDR 9
Konklusion 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Jeg har hovedsageligt valgt at fokusere på ”Stasi” inden for Østtyskland, da jeg mente at dette ville have den største relevans. Derudover ville det også blive for omfattende, hvis jeg tog emnet om kontraspionage med. Dette vil jeg kun omtale meget kort. Indenfor min karakteristik af den østtyske stat, vil jeg kort komme ind på hvordan det var at leve der. Om organisationen, vil jeg fortælle om det mest betydningsfulde menneske i Stasi, nemlig Erich Mielke. Indenfor emnet om deres arbejdsmetoder, vil jeg også bringe nogle historier fra virkeligheden, der virkelig illustrerer Stasis behandling af enkelte mennesker. Ud fra tidligere nævnt problemstilling vil jeg arbejde struktureret med min besvarelse, samt bringe besvarelserne af underemnerne i kronologisk rækkefølge. Dette ses også i min indholdsfortegnelse. Jeg håber, at min opgave vil falde i din smag. God fornøjelse!

Baggrund for oprettelse af Stasi
I kølvandet på oprettelsen af DDR i 1949, blev ”Ministerium für Staatssicherheit” dannet i 1950. ”Ministerium für Staatssicherheit” også forkortet ”MfS”, eller blot ”Stasi” i folkemunde blev dannet den 8. februar 1950 efter en Folkekammerbeslutning, og udviklede sig derefter i årenes løb til at blive det magthavende kommunistparti SEDs vigtigste instrument.

MfS blev en selvstændig myndighed og var derfor kun underlagt SEDs politibureau, og blev derfor partiets ”Skjold og sværd”. Dette blev også organisationens motto, nemlig ” Schild und Schwert der Partei” . I starten havde MfS også navnet ”Staatssicherheitsdienst”, forkortet ”SSD” (oversat: Statssikkerhedstjeneste). Formålet med MfS bliver beskrevet meget nøjagtigt, således:... Køb adgang for at læse mere

Stasi og DDR | Opgave i Historie

[14]
Bedømmelser
 • 07-04-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Sehr gut! Det er en rigtig fin opgave, som gav mig et godt overblik over mit AT-emne
 • 13-05-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  God opgave .. få mangler og fejl, men kan sagtens bruges! ;-)
 • 16-06-2015
  Har kun wikipedia som kilde
 • 09-04-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  mangelfuld stavefejl og få kilder