Starbucks Coffee | Afsætning A

 • HHX 2. år
 • Afsætning A
 • 12
 • 20
 • 4295
 • PDF

Starbucks Coffee | Afsætning A

Starbucks case, der blandt andet kommer ind på STP, SWOT og de 4 P'er.

I denne opgave skal 4 delopgaver løses:

I opgave 1 relevante målgrupper findes og defineres,
I opgave 2 skal en konkurrencesituation for Starbucks fastlægges
I opgave 3 skal det strategiske grundlag for Starbucks findes
I opgave 4 skal relevante vækstmuligheder fremstilles og en parameterindsats beskrives

Indhold

Indhold
Opgave 1 3
Segmenteringskriterier på konsumentmarkedet 3
Minerva modellen 5
Maslows Behovspyramide 7
Sociale købemotiver 8
Forbrugernes baggrund 9
Opgave 2 10
Skydeskivemodellen 10
Konkurrentanalyse 11
Konkurrencemæssig Position 12
Opgave 3 14
SWOT 14
Koncept 15
Generiske strategier 16
Virksomhedens omverden 17
Opgave 4 18
Ansoff's vækstmatrix 18
Promotion 19
De 4 P'er 20

Uddrag

Opgave 1
I opgave 1 vil jeg fremsætte en række modeller og kommentere på disse, hvilket skal medføre en analyse og efterfølgende definering af målgruppen.
Segmenteringskriterier på konsumentmarkedet
For at indsnævre målgruppen for Starbucks
har jeg valgt først at benytte denne model,
segmenteringskriterier på konsumentmarkedet,
da jeg mener at samtlige punkter fra modellen
kan bruges i denne sammenhæng.
Vi starter med de geografiske kriterier:
Jeg mener at mindstekravet for en åbning af
Starbucks skal være 50.000 indbyggere i den
valgte by.
Region og landet indenfor de geografiske kriterier
kan egentlig samles til bare at omfatte Danmark.
Dog skal det siges at det skal prioriteres således at
de største byer i Danmark (København, Århus,
Odense), først får glæde af en Starbucks hvorefter
man kan udvide til mindre provinser.
Ved De demografiske forhold mener jeg at
indkomsten skal ligge en smule over gennemsnittet,
men der skal være plads til den ''almene dansker''
på cafeerne, hvilket vil sige at priserne ikke skal hæves mere.
Erhvervsmæssigt er målgruppen meget bred, hvilket vil sige at alle erhverv med den førnævnte indkomst egentlig indgår i denne målgruppe.
En punkt som jeg særligt gerne vil pointere er uddannelse. Jeg mener at de studerende kan udgøre et kæmpe aktiv for Starbucks. Masser af unge studerende har penge og tid til at benytte sig af cafeer som Starbucks, og en hurtig rundspørge i klassen viser da også at 80 % ville benytte sig af en Starbucks hvis den lå i byen. Men dette kommer vi meget mere ind på i afsnittet om vækstmuligheder for Starbucks. Derudover hænger uddannelsen sammen med både erhverv og indkomst, og Starbucks skal derfor tiltrække folk med en hvis uddannelse, eller folk som er i gang ... Køb adgang for at læse mere

Starbucks Coffee | Afsætning A

[5]
Bedømmelser
 • 03-05-2011
  god opgave, dog er der nogle mangler i selve analysen, men stadig værd at downloade
 • 23-05-2012
  Mangler mere i analysen, men god inspirations opgave.
 • 24-09-2012
  middel opgave....................
 • 23-05-2011
  Mangler mange ting i analysen. Kan ikke rigtig bruges