Starbucks

 • HHX 2. år
 • Afsætning A
 • 10
 • 11
 • 4093
 • PDF

Starbucks

En gammel eksamensopgave fra 2009, som omhandler virksomheden Starbucks.

Indhold

Virksomhedsbeskrivelse: 2
Opgave 1 – Analyser og definer relevante målgrupper for Starbucks i Danmark og beskriv deres købsadfærd: 2
Relevante målgrupper: 3
Beskrivelse af købsadfærden: 3
Opgave 2 – Fastlæg konkurrencesituationen for Starbucks i Danmark: 4
Analyse af konkurrenceforholdene i Danmark – Skydeskivemodellen: 5
Konklusion på konkurrencesituationen: 5
Opgave 3 – Analyser og vurder Starbucks samlede strategiske situation: 6
Politik og lovgivning / Political: 6
Økonomi og demografisk / Economic: 7
Sociale og kulturelle forhold/ Sociocutural: 8
Teknologiske og miljømæssige forhold / Technological: 8
PLC – kurven: 8
SWOT – analyse: 9
Konklusion på SWOT-analysen: 10
Opgave 4 – Analyser relevante vækstmuligheder for Starbucks i Danmark og beskriv den tilhørende parameterindsats: 11

Uddrag

Virksomhedsbeskrivelse:
Cafévirksomheden Starbucks som i 1971 blev startet af 3 partnere i byen Seattle som er en storby i staten Washington i USA, solgte oprindelig kaffebønner, samt udstyr til fremstilling af kaffe, men efter iværksætteren Howard Schultz kom ind i selskabet i 1982 omdanne han virksomheden fra at være kaffeproducent til at gå ind i cafébusiness og derved begyndte virksomheden at drive kaffecaféer. Efter denne succes blev Starbucks i 1992 børsnoteret da virksomheden rummede 165 slagssteder. Dengang havde Starbucks ingen caféer udenfor Amerika og virksomheden besluttede sig derfor i 1996 at åbne den første café udenfor USA i den japanske hovedstad Tokyo. I dag rummer virksomheden via organisk vækst og opkøb mere end 7100 salgssteder hvoraf 1500 er udenfor USA. Den amerikanske cafévirksomhed har dermed sat sig mål om at virksomheden skal være at finde i 40.000 udsalgssteder og derfor er virksomhedens produkter også begyndt at dukke op i forskellige dagligvarekæder i USA.
Starbucks som arbejder med 30 forskellige typer kaffebønner fra mange forskellige oprindelseslande har samtidig også rettigheder til 120 patenter og varemærker. Samtidig med dette beskriver Starbucks deres salgssteder som det ”tredje sted” og virksomheden har derfor indrettet deres slagssteder som hyggelige caféer.

Opgave 1 – Analyser og definer relevante målgrupper for Starbucks i Danmark og beskriv deres købsadfærd:
Som artiklen beretter om, har virksomheden Starbucks filosofien, at man ønsker at skabe caféer som for mennesker skal være det ”tredje sted” i en ellers travl hverdag. Starbucks prøver derved at skabe et image som sprudler af kvalitet, samtidig med at virksomheden ønsker at skabe trygge, hyggelige rammer for kunderne så man derved følger sig hjemme hos Starbucks's salgssteder. Alt dette er samtidig også svært at kunne imødekomme som virksomhed, hvis man ikke har en segmenteret målgruppe. Derfor vil det være godt for virksomhedens promotion, samt image at få analyseret sig frem til relevante målgrupper for virksomheden Starbucks, idet virksomheden derved kan henvende sig specielt til de rette segmenter for... Køb adgang for at læse mere

Starbucks

[3]
Bedømmelser
 • 01-12-2010
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Meget god og omfattende opgave!
 • 23-09-2012
  fin opgave...................
 • 24-05-2011
  godgodgodgodgodgodgodgodgod