AT om stamcelleforskning | Biologi A og Religion B

 • STX 3.g
 • AT (Religion B, Biologi A)
 • Ingen givet
 • 6
 • 1404
 • PDF

AT om stamcelleforskning | Biologi A og Religion B

Dette er en AT synopsis i Biologi A og Religion B om stamcelleforskning.

Problemformulering
Hvilken betydning har stamcelleforskning for os som mennesker i et moderne samfund - er det en fordel at sygehusvæsnet har vores DNA oplysninger og dermed kan overvåge det enkelte menneske, og er det ifølge religionerne etisk korrekt at forske i stamceller?

Problemstillinger
1. Redegør for funktionen af stamceller.
2. Er det acceptabelt, at syghusvæsnet har alle oplysninger fra vores DNA, f.eks. via stamceller? Og dermed kan de se arvelige sygdomme?
3. Er der en grænse inden for stamcelleforskning - hvor langt kan vi gå inden for sygdomsbehandling i forhold til at forbedre menneskets egenskaber?
4. Hvordan er kristendommens katolske og protestantiske syn på embryonale stamceller? - Hvornår anser de liv som værende liv?
Da ”… Mennesket skabes i Guds billede” (1. Mos 1,27), gives det en særstilling. Men betyder det dermed at vi overtager Guds vilje, ved at forbedre/helbrede? (f.eks. via stamceller, organtransplantationer, osv.)

Lærers kommentar

Den var fint gennemarbejdet, og der var plads til at uddybe og perspektivere til nyt stof.

Elevens kommentar

Metoderne burde uddybes mere, men dog ikke i synopsis - men til en evt. eksamen.

Indhold

Problemformulering: 1
Problemstillinger 1
Metode 1
Sammenfattende konklusion 4
Litteraturliste 4
Perspektivering 5

Uddrag

Konklusioner på de enkelte problemstillinger
Ad. 1.
Der findes to slags stamceller: voksne stramceller og embryonale stamceller.
De embryonale stamceller isoleres meget tidligt i forsterstadiet, inden for en uge og har derfor et stort udviklingspotentiale.
De voksne stamceller, findes i udviklede væv hos ethvert levende menneske. Deres udviklingspotentiale er dog mindsket.
Stamceller egenskab er, at de ikke er differentieret til nogen specifik celle, og kan dermed udvikle sig til en hvilken som helst anden celle, f.eks. nervecelle.
Stamceller kan derfor bruges som et ”reservelager” til hvert enkelt menneske.
Ved voksen stamcelleforskning er man dog uden for det etiske aspekt mht. hvornår vi anser liv ... Køb adgang for at læse mere

AT om stamcelleforskning | Biologi A og Religion B

[1]
Bedømmelser
 • 15-05-2016
  Givet af Studerende på 4. år
  Jeg har et spørgsmål til personen som har skrevet denne synopsis. Hvilken tekst har du benyttes til at besvare den religionssociologiske metode?