Sprog og Kommunikation (Reklamepsykologi) | Noter

 • HHX 3. år
 • Dansk A
 • Ingen givet
 • 5
 • 1427
 • PDF

Sprog og Kommunikation (Reklamepsykologi) | Noter

Noter til:
Argumentation
Sproglige virkemidler
Retorik og taler
Reklamer (Reklamepsykologi)

Uddrag

Argumentation
Formålet med argumentation, er at man skal vinde tilslutning. Det drejer sig om at gøre et indtryk på modtageren. Dvs. at man skal prøve at bevise det man siger, er rigtigt.
Det er et spil mellem flere partner. Afsenderen skal søge tilslutning og modtageren kan afvise eller tilslutte sig argumentet.

Argumentets tre dele:
Et argument rummer logisk set to dele hvor den ene begrunder det andet.

En argumentation er saglig, hvis den lever op til følgende kriterier.
• Argumentationen skal være en argumentation, hvilket vil sige, at der skal indgå ”mindst to informationer, hvoraf den ene begrunder den anden” Hvis f.eks. der fremsættes en påstand om, at ”Gud er død”, så er der ikke tale om en argumentation, så er det en påstand eller et postulat.
• Enhver god og saglig argumentation indeholder en påstand, et belæg og en hjemmel, uanset om det fremgår tydeligt eller ej.
• Påstanden er argumentationens kerne, for det er den information, som afsenderen forsøger at få modtagerens tilslutning til.
• Påstanden findes ved at spørge: ”Hvad er det for et synspunkt, afsender vil have modtagers tilslutning til?”
• Belægget er den begrundelse, som afsender bruger som direkte støtte for påstanden, og det ...

---

Sproglige virkemidler

En nyhedstekst skal være kort, kontant og konkret. Den skal opfattes som troværdig og skal kunne forstås. Dvs. det afhænger af den sproglige udformning. Men det afhænger også af hvem modtageren er, da der er forskellige måder at formulere sig på, til de udvalgte modtagere.

Alle erfarne politikere har deres egen måde at udtrykke sig på. En politiker har en særlig evne til at udtrykke sig på, nogen gange bliver udtalelserne ”pum... Køb adgang for at læse mere

Sprog og Kommunikation (Reklamepsykologi) | Noter

[8]
Bedømmelser
 • 21-02-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Synes, at den er ok - ved dog ikke hvor psykologisk tingene fremstilles
 • 08-06-2010
  takker mega meget og det kan bruges.
 • 22-06-2014
  okay...................
 • 07-06-2012
  fin fin, kan bruges :B