Spildevandsrensning og rensningsanlæg | Rapport

  • STX 2.g
  • Biologi B
  • 12
  • 6
  • 1239
  • PDF

Spildevandsrensning og rensningsanlæg | Rapport

Rapporten beskriver spildevandsrensning ud fra et forsøg kemisk rensning, mekanisk rensning og biologisk rensning.

Vi undersøger forskellige værdier for spildevandet før og efter rensningen. Disse er:
- Nitrat
- Fosfat
- Colibakterier
- Temperatur
- pH-værdi

Vores formål til rapporten om spildevandsrensning lød som følger:
Formålet med forsøget er at undersøge Sorøs centrale rensningsanlæg og deraf finde ud af hvor stor effektiviteten ved rensningen er. Udover det, vil vi undersøge om der forekommer resistente bakterier i vores spildevand.

Studienets kommentar

Fin rapport. Man bør skelne mellem fejlkilder, som vil påvirke dit resultat i én bestemt retning, og usikkerheder. Herudover bør konklusionen være et separat afsnit.

Indhold

Formål
Teori
- Mekanisk- og kemisk rensning
- Den biologiske rensning
- Efterklaringstanken og iltningstrappen
Materialer
Metode
Hypotese
Resultater
Fejlkilder
Diskussion

Uddrag

Teori
Tidligere tænkte vi ikke på at vores spildevand kunne være skadeligt både for miljøet og naturen. I dag gør vi meget mere for at rense vandet så vi undgår stærkt forurenede søer og vandløb. Vandet i renseanlæggene gennemgår en del processer hvor der fjernes organiske stoffer og gødningssalte. Der er dog stadig nogle miljøfremmede stoffer vi ikke kan rense vandet for - dvs. pesticider, dioxiner, medicinrester, klorforbindelser osv. I sidste ende burde vandet dog gerne ende med at have opnået kriterierne for at kunne kaldes ”renset”.

Vandet må højst indeholde så meget organisk ...

---

Materialer

Hjemme - Til undersøgelse af resistente bakterier: petriskåle, kødpeptonager, antibiotika
og varmeskab.

Til relativ organisk stof mængde: 4 x 125 ml. kolber, propper, postevand, methylenblåt –R (0,5 g. opløst i 1000 ml. destilleret vand)

På rensningsanlægget - Termometer, pH strips, vanddunke, kits til nitrat og fosfat målinger.

Metode
På rensningsanlægget tages der prøver, både af indløbsvandet og udløbsvandet. Efter prøverne er taget, måles temperatur, pH-værdi, nitrat- og fosfatmængden hos begge. Derefter føres resultaterne ind i skemaet. (se skema 2 under resultat)... Køb adgang for at læse mere

Spildevandsrensning og rensningsanlæg | Rapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.