Kierkegaards tre stadier og "Forførerens dagbog"

  • STX 1.g
  • Dansk A
  • 10
  • 13
  • 3235
  • PDF

Kierkegaards tre stadier og "Forførerens dagbog"

Danne danskopgave handler om Kierkegaards tre stadier og tager udgangspunkt i en analyse og fortolkning af "Forførerens dagbog" fra "Enten-Eller" (1843).

Opgaveformulering:
- Analyse og fortolkning af "Forførerens dagbog" med henblik på at karakterisere Kierkegaards opfattelse af de tre stadier
- Hvordan er stadierne er defineret i "Enten - Eller"?
- Hvordan bevæger man sig imellem disse?
- Hvad er baggrunden for Kierkegaards opfattelse af stadierne?

Indhold

I. Indledning………………………………………………………………….2
II. Spidsborgeren……………………………………………………………..3
III. Det æstetiske stadium…………………………………………………….3
III.I. Æstetikertyper…………………….…………………………….5
IV. Det etiske stadium………………………………………………………..5
IV.I. Springet set i forhold til øjeblikket………………………………..7
V. Det religiøse stadium……………………………………………………...7
V.I. Religiøsitet A og religiøsitet B. …………………………………...8
VI. Stadierne i relation til samtiden og personen Kierkegaard ……...……….8
VII. Konklusion………………………………………………...…………….9
VIII. Noter………………………………………………...………………...11
IX. Litteraturliste………………………………………………...………….12

Uddrag

Kierkegaard er meget kritisk overfor spidsborgeren. Gruppen af spidsborgere har ikke noget subjekt. Og det er gennem subjektivitet man ifølge Kierkegaard når Gud på det religiøse stadium. Spidsborgeren gør som alle de andre. Han vælger intet selv. Han har ikke foretaget et "Enten - Eller". Man kunne kalde spidsborgerne for "man" gruppen, fordi de blot gør som "man" gør. Æstetikeren Johannes bryder sig heller ikke om spidsborgere. Det kommer tydeligt frem i dette citat, hvor han skriver om Cordelias opdragelse:
"Hun er stolt, hun trodser det, der glæder andre Piger." (1)

Johannes udtaler altså her, at han er glad for, at Cordelia ikke blot gør som de andre - hun er ikke en spidsborger.
Spidsborgere kan dog være svære at få øje på. Ikke fordi der er få af dem, men fordi de gør som andre gør. Derfor ligner de udefra oftest en etiker eller en æstetiker. Men subjektet er som sagt det som tæller for Gud og Kierkegaard, og det er der intet af hos spidsborgerne... Køb adgang for at læse mere

Kierkegaards tre stadier og "Forførerens dagbog"

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.