Spektrofotometri på alkohol | Fysik A og Bioteknologi A

Spektrofotometri på alkohol | Fysik A og Bioteknologi A

Opgaven handler om spektrofotometri af en alkoholopløsning (Ethanol). Med spektrofotometri og en standardrække kan man bestemme alkohol procenten af en ukendt prøve. Opgaven omhandler, hvordan et spektrofotometer fungerer, hvordan man gør alkoholen klar til spektrofotometri, og hvordan man laver statistik over usikkerheden ved den menneskelige faktor.

Der er tale om et SO2-projekt med bioteknologi som hovedfag og fysik som sidefag.

Lærers kommentar

Mangel på trippelbestemmelse, men godt vist hvordan statistikken skulle laves.

Elevens kommentar

Vi glemte at trippelbestemme, men der er vist hvordan statistikken skulle kunne laves med de rigtige data.

Indhold

Indledning
Teori
- Alkohol og Kaliumdichromat – Hvordan bliver det absorberende?
- Spektrofotometri – Basic
- Bølgelængder
- Elektromagnetisk stråling
- Spektrofotometeret
- Lyskilden
- Monokromatoren
- Kuvetten
- Fotocelle
- Fotodiode
- Spærrelagsfotocellen
- Vacuumfotocellen
- Fotomultiplikatoren
Hurtig Beskrivelse af Selve Forsøg
Hypotese
Fremgangsmåde og Materialer
- Standardrækken og reaktionsblandingen – Materialer
-Standardrækken og reaktionsblandingerne – Fremgangsmåde
- Spektrofotometri på prøverne – Materialer
- Spektrofotometri på prøverne – Fremgangsmåde
Resultater
Resultatbehandling
- Spektrumskurverne
- Prøvernes Måling
Fejlkilder og Diskussion
Konklusion
Perspektivering
Bilag 1 - Redoxreaktion
Bilag 2 - Sikkerhed
Bilag 3 – Knækkede Kurver
Bilag 4 – Falsk Statistik

Uddrag

Indledning
Til dette SR-fags forløb fik vi stillet til opgave gennem teknikfaget at arbejde med spektrofotometri. Derudover skulle vi vælge et studieretningsfag på A-niveau at supplere dette emne med. Her valgte vi fysik, da vi gerne ville undersøge spektrofotometeret ud fra en fysisk vinkel. Her forstås spektrofotometerets funktion og hvilke processer den foretager.
Hertil skulle vi vælge et forsøg at foretage målinger på. Her valgte vi at anvende vodka, da det er en klar væske og alkohol er så stof der skal måles.
Formålet med dette forsøg, er at eftervise sammenhængen mellem absorbansen og koncentrationen ved at lave en standardrække med alkoholopløsninger og køre gennem spektrofotometeret. Derved kan vi lave en lineær ligning over absorbansen ved brug af Lambert-Beers Lov og da kan vi beregne koncentrationen i en alkohol opløsningen ud fra absorbansen i opløsningen.
Derudover vil vi også opstille et antal standardrækker for hvert gruppemedlem, sammenligne vores målinger og undersøge om den menneskelige fejlkilde vil spille en rolle i metoden... Køb adgang for at læse mere

Spektrofotometri på alkohol | Fysik A og Bioteknologi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.