Spektrofotometri og logaritmer

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Kemi A)
 • 12
 • 13
 • 2946
 • PDF

Spektrofotometri og logaritmer

SRO fra 2.g STX om spektrofotometri og Lambert-Beers lov med forsøg med arbsorbtion af hindbærsodavand. Redegørelse for de mindste kvadraters metode og bevis af den naturlige logaritme funktion.

Forfatterkommentar:
"Har fået stor ros af lærere i både matematik og kemi."

1. Indledning 2
2. Lineær regression 2
De mindste kvadraters metode 3
3. Logaritmer 4
Den narturlige logaritmefunktion 4
Logaritmeregnereglerne 5
4. Om Azorubin 5
5. Den spektrofotometriske metode 6
Absorbtionsspektrum 8
Standardkurve 8
6. E122 i en Hindbærsodavand 8
Beregning af ligning for standardkurve ud fra de mindste kvadraters metode 11
7. Konklusion 11
8. Litteraturliste 12

Uddrag

Alt, hvad vi kan se, med vores øjne har en farve, det har vi bestemt, for farve er et begreb, vi er ble-vet enige om. Vi har bestemt, at der er forskel på det synlige som fx stolen og det usynlige som fx luften. Men egentlig er der ikke den store forskel på de to ting, for det der afgør, om noget har en farve og i såfald hvilken farve, er lyset. En farvet genstand består derfor af et stof, der absorberer noget lys og reflekterer andet, så hvis stolen er rød, er det fordi den røde farve, stolen er malet med, indeholder et stof, der absorberer alt andet lys end det røde røde. Når der så er noget, som ikke har en farve, altså noget gennemsigtigt, så er det fordi dette indeholder et stof, der ikke absorberer lys indenfor det synlige interval, dvs ca 380-740 nm. Dette ”noget” kan dog godt absorbere lys med en bølgelængde uden for det synlige interval, men dette gør ikke at genstanden får farve, da vi ikke kan se konsekvenserne af denne absorbtion... Køb adgang for at læse mere

Spektrofotometri og logaritmer

[2]
Bedømmelser
 • 01-11-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  den er rigtig goood man får meget ud af det
 • 03-03-2011
  god til inspiration............