Specifik varmekapacitet - sten (granit)

Rapport: Specifik varmekapacitet - sten (granit)

Øvelsens formål er at bestemme den specifikke varmekapacitet for sten - i dette tilfælde granit.

Indhold

Formål
Teori
Forsøgsbeskrivelse
Skitse af forsøg
Måleresultater
Temperaturskala (databehandling)
Relativ
Konklusion

Uddrag

Til forsøget bruges et flamingokrus, et termometer, en vægt, en gryde på en kogeplade, en granitsten med snor og vand.


Først vejes granitstenen mg og anbringes derefter i gryden med vand; idet man sørger for, at man senere, når vandet koger og loddet derfor er blevet ca. 100 oC, kan få fat i snoren uden at brænde fingrene.

Der fyldes nu så meget koldt vand i flamingokruset, at dette netop kan dække stenen, når denne senere kommes i. Vandet i flamingokruset vejes mv. Temperaturen af det kolde vand tv måles med et termometer.

Når vandet med stenen har kogt i nogle minutter, måles temperaturen af den varme granitsten tg , ved at måle temperaturen af det varme vand, loddet koger i.

Den varme sten tages nu hurtigt op af vandet, slås ned i bordet, så eventuelt varmt vand på loddet falder af, og føres derefter hurtigt over i flamingokruset med det kolde vand.

Der røres nu forsigtigt rundt i flamingokruset med termometeret, mens temperaturen aflæses. Når denne ikke længere stiger aflæses fællestemperaturen tf.

Forsøget er nu færdigt. Husk at få samtlige målinger skrevet ned og se efter, at det hele ser rimeligt ud. Det er derfor en god idé at lave et måleskema med plads til samtlige målinger, inden man går i gang med det praktiske arbejde... Køb adgang for at læse mere

Specifik varmekapacitet - sten (granit)

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.