AT: Spansktalende indvandrere i USA | Samfundsfag og Spansk

 • STX 2.g
 • AT (Spansk A, Samfundsfag A)
 • Ingen givet
 • 6
 • 1691
 • Word2003

AT: Spansktalende indvandrere i USA | Samfundsfag og Spansk

AT synopsis i Spansk A og Samfundsfag A om spansktalende indvandrere i USA og de medførende problemer.

Problemformulering
Er der en løsning på problemet omkring de mange spansktalende indvandrere i USA?
- Hvert år rejser mere end 206 millioner spansktalende over den 3.200 kilometer lange grænse til USA – nogle legalt, men rigtig mange illegalt.
a. Jeg vil redegøre for grunden til at der er så mange der hvert år flygter illegalt over grænsen til USA med henblik på push-pull faktorer samt på den amerikanske drøm.
b. Jeg vil analysere de løsningsmuligheder der er, for at holde de mange illegale flygtninge ude af USA.
c. Jeg vil diskutere fordele og ulemper ved at mexicanerne emigrerer fra Mexico City.

Studienets kommentar

Opgaven mangler de metafaglige synsvinker, som man forventer af en AT synopsis.

Indhold

2. Problemformulering
3. En beskrivelse af det materiale og den metode, som du har brugt.
4. En beskrivelse af resultatet af arbejdet med din problemformulering.
a. Redegørelse
b. Analyse
c. Diskussion
5. En samlet konklusion på problemformulering.
6. Overvejelser over, hvordan man kunne arbejde videre med emnet.
7. En litteraturliste.

Uddrag

4. En beskrivelse af resultatet af arbejdet med din problemformulering.
a. Redegørelse

Hvert år flygter flere end 206 millioner spansktalende over den 3.200 kilometer lange grænse til USA. Mange af dem er legale rejser, men det er langt fra alle. Andre flygter ulovligt og grænsen. Disse kaldes illegale indvandrere. Årsagerne til den massive illegale emigration er mange, men hovedsagligt er den socialt betinget og skyldes enten et ønske om at forbedre levevilkårene, søge lykken eller flygte fra borgerkrig, politiske uroligheder eller økonomisk ustabilitet, som typisk går arm i arm med fattigdom.
Når man taler om hvorfor de flygter, bliver der ofte talt om push-pull faktorer. Pull-faktorer er faktorer, der virker tiltrækkende ved det land, de emigrerer til og push-faktorer er faktorer, der motiverer folk til at forlade deres fædreland. Typiske pull-faktorer kan være som disse: Befolkningsvækst, lav levestandard, mangel på landbrugsjord, politisk forfølgelse, krig, religiøs undertrykkelse, naturkatastrofer og ødelæggelser.
Typise push-faktorer kan være: Mangel på arbejdskraft, mulighed for at få jord til disposition, gode økonomiske muligheder, politisk frihed og familierelationer i det nye land. Det kan også være, at man har hørt mange gode ting om forholdene i det nye land fra folk der allerede er rejst dertil.
Push-faktorerne hænger nøje sammen med den amerikanske drøm. Den ... Køb adgang for at læse mere

AT: Spansktalende indvandrere i USA | Samfundsfag og Spansk

[4]
Bedømmelser
 • 28-05-2009
  Ok opgave, men som sagt lidt tynd. Dog er det jo også kun en synopsis.
 • 13-06-2009
  Jeg synes at det er en OK opgave hvis man går i 9. klasse
 • 29-11-2011
  den er ok. kunne at være bedre
 • 04-10-2008
  Lige lovlig tynd i det.