Middelalderen - Overblik - Noter i Historie

 • STX 3.g
 • Historie A
 • 10
 • 8
 • 2263
 • PDF

Middelalderen - Overblik - Noter i Historie

Dette er en række noter om middelalderen, som er skrevet ud fra bogen "Overblik - Verdenshistorien i Korte Træk" af Ulrik Gubb. Noterne er bygget op omkring nedenstående spørgsmål.

Indhold

Kapitel 4
• Hvorfor ”middelalderen”?
1. Hvorfor blev romerriget angrebet af germanerne?
2. Hvordan styrede germanerne de erobrede områder?
3. Hvad var baggrunden for kirkens store politiske og kulturelle indflydelse?
4. Hvori betod det feudale system?
5. Hvorfor blev Frankerriget svækket efter Karls død?
6. Hvad var baggrunden for det Østromerske Riges fortsatte eksistens?
7. Hvorfor var den østromerske kirke mindre magtfuld end den romerske?
8. Hvordan kan de store muslimske erobringer forklares?
9. Hvilke umiddelbare følger fik erobringerne?
10. Hvordan udviklede den islamiske kultur sig efter o. 100 e.Kr?

Kapitel 5
1. Hvilke gensidige forbindelser var der mellem fæstebønder og jordejere?
2. Hvilke færdigheder skulle en ridder besidde?
3. Hvilken opfattelse havde man i middelalderen af livet og døden?
4. Hvilke følger fik korstogene for Europa og for Mellemøsten?
5. Hvilke årsager var der til den store krise i 1300-tallet? Hvorfor opstod stændersamfundet?

Uddrag

• Hvorfor ”middelalderen”?
Middelalder betyder mellemtid og anvendes som en historisk bro mellem oldtiden og den nyere tid. Perioden blev generelt opfattet som en stillestående mørketid, som var stærkt influeret af kirkelige kræfter.
Man skelner mellem europæisk og dansk middelalder. Den europæiske middelalder regnes fra år 500 til 1500, mens den danske regnes fra 1000-1500

1. Hvorfor blev romerriget angrebet af germanerne?
Fra 200-tallet begyndte det romerske riges sammenbrud. Denne udvikling havde flere årsager – økonomisk recession, faldende befolkningstal samt mistillid blandt romerne. Samtidig oplevede romerne stigende vanskeligheder med at forsvare riget mod germansk indtrængen. Stammerne blev tidligere hold tilbage med både militære og diplomatiske midler, men angrebene blev for hyppige. Især romernes rigdom og højt udviklede kultur har været et incitament til de germanske angreb... Køb adgang for at læse mere

Middelalderen - Overblik - Noter i Historie

[9]
Bedømmelser
 • 24-02-2016
  .........................................................................................
 • 20-06-2015
  God og overskuelig! Har de vigtigste begivenheder med
 • 04-05-2015
  Den skal nok lige læses igennem en ekstra gang, da der er mange kontinuitetsfejl.
 • 24-02-2015
  god inspiration osv til noter :)