Spændingsfald | Rapport

 • EUD (og HG) 1. år
 • Teknologi C
 • 12
 • 18
 • 1935
 • PDF

Spændingsfald | Rapport

Problemformulering

Denne opgave tager udgangs punkt i 1 stk. Varmeblæser 230 V/ 2000W og 4 stk. forlængerledninger a´ 25 m. Varmeblæseren bliver tilsluttet de 4 forlængerledninger, som bliver sluttet til en stikkontakt.
Ud fra denne opstilling, vil vi måle og beregne os frem til et resultat, og se om der er forskel på teori og praksis? og hvad den eventuelle forskel skyldes?

Hvad bliver spændingsfaldet over hver forlængerledning? Og passer disse tal ens med de målte tal?

Når vi halver effekten på varmeblæseren, stiger modstanden på selve varmeblæseren, - hvilket betydning for det på resten af udregningerne?

I stærkstrømsbekendtgørelsen står der ” hvis spændingsfaldet overstiger 4 %, er opstillingen ikke lovlig” hvor meget i procent vil vores spændingsfald være, og hvilket kvadrat ledning skal vi bruge for at overholde reglen med de 4 %.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering. 3
Udregninger fuld effekt 4
Figur 1 9
Udregninger halv effekt 10
Figur 2 13
Modstandsfylde 14
Konklusion 16
Figur 3 18

Uddrag

Indledning

På grundforløbet på Odense tekniske skole, er der projekt uge, som skal omhandle et udvalgt emne, som er relevant til strøm, styring og IT.
Vi har valgt emnet: Spændingsfald.

Denne opgave skal tage udgangspunkt i en opstilling, med en varmeblæser og 4 forlængerledninger a´ 25 m. se figur 3
Idéen er at man skal forestille sig, at opstillingen er en fast installation i en bygning, hvor varmeblæseren er tilsluttet til de 100 m. ledning.

For at have et udgangspunkt for opgaven, måler vi volt og watt for hver 25 m. med et volt/wattmeter. Hvor varmeblæseren henholdsvis skal stå på fuld og halv effekt. Hvorefter vi vil beregne, om der er en forskel i praksis og teori. Vi vil beskrive hvad der sker med spændingen, modstanden, strømmen og effekten for hver 25 m. ledningen... Køb adgang for at læse mere

Spændingsfald | Rapport

[4]
Bedømmelser
 • 20-01-2014
  Det hele var godt. Målningerne gav mig mest inspiration. Ellers en god rapport
 • 18-10-2012
  Givet af Studerende på 1. år
  Er en fin opgave til folkeskolebrug.. Til erhvervsskole brug mangler den lidt.
 • 22-09-2015
  Den er fin, og kan være en hjælp på din vej.
 • 15-10-2012
  Givet af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Rigtig fin gennemgang af opgaven. Kunne ikke have gjort det bedre selv :)