Sorteringsmaskine | Teknikfag - Design & produktion A

Projekt: Sorteringsmaskine | Teknikfag - Design & produktion A

2. Indledning
Dette projekt foregik i perioden uge 7 – uge 17 på 3. årgang HTX i 2001. Projektet var et eksamensprojekt og gik ud på, at vi i Design & produktion skulle lave et produkt, som lå indenfor følgende emner: automatisk styring, måling og databehandling, seriel datatransmission eller effektregulering.
Vi valgte at arbejde sammen om produktet og individuelt med rapporten. Vi valgte at arbejde med temaet automatisk styring.

3. Problemformulering
Temaet automatisk styring går ud på at udvikle et styrings eller reguleringssystem til automatisk styring af en proces.
Kravene til dette projekt er, at der mest skal lægges vægt på den el-tekniske del, og at maskindelen godt må være i mindre skala og i model-materialer.

Indhold

2. Indledning 2
3. Problemformulering 2
4. Ide udvikling 2
5. Blokdiagram 3
6. Kredsløbsdiagram 3
7. Tidsplan 4
8. Økonomi 4
9. Teori 5
9.1 Print fremstilling 5
9.2 AD-konverter 6
9.2.1 Successive approximation principle 6
9.2.2 ADC0804 7
9.2.3 Automatisk styring af ADC 8
9.3 Printer port 8
9.4 C++ programmering 9
9.5 Modstande 10
9.6 Stepmotor 11
10. Hardware 12
10.1 Beregninger 12
10.1.1 Klokfrekvens 12
10.1.2 IR modstande 12
10.1.3 Operations forstærker 12
10.2 Fremstillings proces 13
10.3 Komponentliste 13
10.4 Det endelig produkt 14
11. Software 15
12. Test og målinger 16
12.1 Nøjagtighed 16
12.2 Diverse målinger 17
13. Ændringer 17
14. Konklusion 18
15. Bilagsfortegnelse 19

Uddrag

Mebrathu og jeg valgte at lave en sorterings maskine, som skulle kunne måle længde og farve vha. IR-lys. Emnerne som skal sorteres skal køres på et transportbånd, og blive sorteret i en beholder.
Til venstre ses en foreløbig model. Den runde beholde skal dreje sådan at emnet på båndet komme i de rigtige pladser.
En computer skal beregne, hvilke plads hvert farve har, og sortere dem.
Metoden til at måle farven såvel som længden på, var at placere en IR-sender og en IR-modtager ved siden af hinanden. Alt afhængig af hvilke farve emnet foran har, vil der reflekteres en vis mængde IR-lys tilbage til IR-modtageren.
Meningen var, at når computeren opdagede, at der var et emne foran sensorerne, skulle computeren starte en timer. Når forsvandt igen, skulle computeren vha. tiden, beregne længden på emnet. Da vi brugte Lego, valgte vi, at vi kun ville måle længden på 3 klodser, en med 4,6 og 8 cirkler... Køb adgang for at læse mere

Sorteringsmaskine | Teknikfag - Design & produktion A

[3]
Bedømmelser
  • 14-05-2015
    Super god, hjalp mig med opsætningen af min rapport.
  • 06-03-2008
  • 27-01-2005