SOP om Somersby og virksomhedens placering på det danske marked

 • HHX 3. år
 • SRP (Dansk A, Afsætning A, SOP)
 • 12
 • 30
 • 7329
 • PDF

SOP om Somersby og virksomhedens placering på det danske marked

SOP om virksomheden Somersby, skrevet i Afsætning A og Dansk A.

I opgaven analyseres markedet for alkoholsodavand i Danmark og Somersby's placering på det danske markedet - herudover gives en analyse af en reklame og denne relateres til Somersbys marketingsmix.

Elevens kommentar

Jeg fik et rent 12-tal for opgaven. Både min egen lærer og censor har bedt sig ret til at bruge opgaven som inspiration til deres kommende klasser til, hvordan 12-talsopgaven ser ud.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. INDLEDNING 5
1.1. OMRÅDE 5
1.2. METODEAFSNIT 5
1.2.1. Afgrænsning af markedet 5
1.2.2. Kildekritik 6
2. MARKEDET FOR ALKOHOLSODAVAND I DANMARK 6
2.1. BESKRIVELSE AF MARKEDET 6
2.2. KOTLERS ATTACK STRATEGY 7
2.3. MÆRKEANDELE 9
3. TV-REKLAME ANALYSE FOR SOMERSBY 10
3.1. HANDLINGEN 10
3.2. KOMPOSITION/FORTÆLLING 11
3.3. REKLAMENS OBJEKTIVITET/SUBJEKTIVITET 12
3.4. SYMBOLER/SYMBOLIK 12
3.5. DELKONKLUSION 13
4. TV-REKLAMENS SAMSPIL MED SOMERSBYS MARKETINGMIX 13
4.1. SOMERSBYS MARKETINGMIX 13
4.1.1. Product 13
4.1.1.1. Kvaliteter 14
4.1.1.2. Emballage 14
4.1.1.3. Branding 14
4.1.1.4. Mærkevarestrategi 15
4.1.1.5. PLC-kurven 15
4.1.2. Price 15
4.1.2.1. Prisstrategi 15
4.1.2.2. Prisdifferentiering 16
4.1.3. Place 16
4.1.3.1. Distributionsformer 16
4.1.3.2. Beliggenhed 16
4.1.4. Promotion 16
4.1.4.1. Promotionformer 16
4.1.4.1.1. Buzz-marketing 17
4.1.4.1.2. Massekommunikation 18
4.2. SAMMENHÆNG MELLEM DEN ANALYSEREDE TV-REKLAME OG SOMERSBYS MARKETINGMIX 18
4.3. DELKONKLUSION 19
5. ETISKE GRÆNSER 20
5.1. DELKONKLUSION 23
6. KONKLUSION 24
7. KILDELISTE 26
7.1. BØGER 26
7.2. ARTIKLER FRA TIDSSKRIFTER, AVISER OG INTERNETTET 27
7.3. RAPPORTER, UNDERSØGELSER ELLER ANDRE PUBLIKATIONER 28
7.4. SAMTALER/INTERVIEWS 30
7.5. INTERNETKILDER 30
8. BILAG 32

Uddrag

"1. Indledning
1.1. Område
Jeg har valgt at skrive i afsætning og dansk i mit studieretningsprojekt. Mit område er markedet for alkoholsodavand, da jeg finder udvikling i dette spændende. Markedet er i så stor udvikling, at det i 2006 fik sin egen varegruppe.

Jeg vil i min opgave lade Somersby Apple Cider være gennemgående omdrejningspunkt, idet jeg finder netop denne spiller ekstra interessant. Carlsberg fandt med lanceringen af Somersby Cider et blåt ocean i selve markedet, og jeg finder hele Somersbys kommunikationsplatform og målgruppevalg meget interessant.
I min problemformulering får jeg til opgave at redegøre for det danske marked for alkoholsodavand, hvortil jeg vil se nærmere på udbyderne og de skiftende konkurrenceforhold.

Jeg vil i min analysedel starte med kort at skildre produktet Somersby og derefter analysere den første lancerede tv-reklame for produktet Somersby Apple Cider. Jeg vil i min analyse fokusere på hvilke virkemidler, tv-reklamen gør brug af, samt analysere dens målgruppehenvendelse.

Jeg vil efter denne analyse se på Somersbys marketingmix med særligt fokus på promotionmixet og vurdere, hvordan tv-reklamen indgår i dette. Til sidst vil jeg diskutere, hvorvidt retoriske virkemidler i reklamer for alkoholsodavand, overskrider etiske grænser.
1.2. Metodeafsnit
1.2.1. Afgrænsning af markedet
I min problemformulering får jeg til opgave at redegøre for det danske marked for alkoholsodavand samt analysere en udvalgt tv-reklame for Somersby.

Da produktet Somersby ikke befinder sig på markedet for alkoholsodavand, men derimod på markedet for cider og øl, tager jeg udgangspunkt i markedet for alkoholsodavand som bestående af dels cider med alkohol – fx Somersby –energidrikke med alkohol – fx Cult Shaker – og af sodavand med alkohol – som fx Smirnoff Ice. Sodavand med alkohol vil jeg i opgaven beskrive som 'alkopops'.

Overordnet er min definition af markedet for alkoholsodavand altså, at det omfatter alkoholiske drikke med kulsyre. Markedet for alkoholsodavand har ikke klare grænser, idet markedet konstant introduceres for nye typer af produkter, heriblandt Somersby, hvis lancering anses som en lancering af en helt ny produktkategori i markedet.

Jeg vil i min opgave udelukkende fokusere på det danske marked.
1.2.2. Kildekritik
Idet markedet for alkoholsodavand først blev en selvstændig varegruppe i 2006, er det begrænset, hvor mange statistikker og opgørelser der er lavet. Under de eksisterende statistikker er der endvidere ikke oplyst uddybende markedsandele , hvilket gør det umuligt at se på markedets faktiske aktørers markedsandele.

Markedsandele for Somersby er oplyst, men her tages udgangspunkt i henholdsvis markedet for øl og markedet cider, hvoraf cidermarkedet inden lanceringen af Somersby var uopdyrket og ingen af aktørerne havde en reel kendskabsgrad.

De oplyste markedsandele er derfor ikke troværdige i forhold til min beskrivelse af markedet for alkoholsodavand, og jeg vil i min opgave forsøge at tage hensyn til dette. Somersby Apple Cider introduceredes endvidere først d. 31. marts 2008, ligesom andre spillere som Cult Shaker og Cult Mokaï først blev introduceret i henholdsvis 2003 og 2009.

Det har betydning for min opgave, idet opgørelser og informationer om disse aktører er forholdsvist begrænsede. Jeg vil på trods af det forsøge udelukkende at inddrage pålidelige kilder, såsom lærebøger, avisartikler, opgørelser fra Danmark Statistik, Euromonitor, Ritzuas Bureau, Carlsberg Group og relevante internetsider."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Somersby og virksomhedens placering på det danske marked

[31]
Bedømmelser
 • 05-12-2010
  Den giver en et godt overblik over, hvordan en SRP opgave kan se ud rent layoutmæssigt, selvom man ikke skriver om Somersby.
 • 10-12-2010
  Hold da op du har været glad for : Somersby, danmarks hurtigts voksende fanklub. Somersby_AEA.pdf :) men god opgave!
 • 28-01-2015
  Kan godt bruges mange tak
 • 30-10-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Virkelig god opgave!