Notater: sociologi, politik, international politik, økonomi | Samf A STX

 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • Ingen givet
 • 31
 • 10342
 • Word2003

Noter: Notater: sociologi, politik, international politik, økonomi | Samf A STX

Notater til eksamen i samfundsfag A-niveau. Notaterne kommer omkring emnerne sociologi, politik, international politik og økonomi.

Du kan læse Studienets egne noter til Samfundsfag A i vores notekompendium.

Notaterne i sociologi kommer fx forbi følgende emner og teoretikere:
Sociologiske begreber
Det fornuftstyrede samfund
Mennesket i det moderne samfund
Ferdinand Tönnies (1855-1936)
Karl Marx (1818-1883)
Emil Durkeim (1858-1917): Arbejdsdeling, individualisme og afhængighed
Marx Weber (1864-1920): Rationalitetens Jernbur
Jürgen Habermas (1929): System og livsverden
Anthony Giddens (1938): Modernitetens dynamik
Thomas Ziehe (1947-)
Ulrich Bech: Hverdagens risici
Danniel Bell (1919-): Et post industrielt samfund
Jean-Francois Lyotard (1924-1998): De store fortællinger om idealsamfundet
Det postmoderne samfund
Sociale normer og handlen
Familien på nye opgaver
Familien er ikke død
Familietyper i det moderne samfund
To typer socialisationsarenaer
Solidaritet og integration i det moderne velfærdssamfund

Uddrag

Sociologiske begreber
Social interaktion: Kommunikation og samvirke mellem mennesker. Forekommer gennem aktiviteter og information.
Social differentiering: Forskelle mellem grupper Begreb knyttet til ulighedsbegreb. To centrale spørgsmål: Er den uundgåelig? Er den ønskelig?
Social arv: Sociale adfærdsmønstre og livschancer nedarves fra forrige generationer, som følge af påvirkninger fra det sociale miljø.
Social integration: Forskellige enheder (individer, grupper, kulturer, nationer) er forenede i en større helhed. Hvad sikrer samfundets sammenhængskraft (kohærens). Social disintegration er det modsatte – grupper opsplittes (fragmenteres)

Det fornuftstyrede samfund. S. 79
Oplysningsepoken. Fornuft afløste guds indsatte på jorden, som overordnet princip.

Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
Kritik af 1700-tallets samfund. Ulighed (det faktum at nogle havde luksuriøse problemer, mens andre – hovedsageligt arbejderne blev udnyttet) årsag til kulturens forfald. Uligheden kunne modvirkes gennem…
- en fornuftig samfundsindretning: Helt centralt herindefor var almenviljen. Forudsætning for statens beståen var en fællesfølelse. Indførelse af Samfundspagten: Alle samfundets medlemmer sikre på at der regeres i overensstemmelse med fællesinteressen. Alle underkaster sig almenviljen
Selv om man ikke er enig om alt, er underkastelse af almenviljen alligevel fordelagtig for en selv.
…og... Køb adgang for at læse mere

Notater: sociologi, politik, international politik, økonomi | Samf A STX

[43]
Bedømmelser
 • 30-05-2010
  Rigtig god hvis man vil slå tingene hurtigt op
 • 14-08-2006
  ok;)
 • 02-09-2015
  meeeeeeeeeeeega god!
 • 23-03-2015
  rigtig fine noter, overskueligt