Pierre Bourdieu noter samfundsfag

 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • Ingen givet
 • 12
 • 2991
 • Word2003

Pierre Bourdieu noter samfundsfag

Noter til sociologi med hovedfokus på Bourdieu. Indeholder desuden noter til Giddens, Weber, Durkheim og Ulrich Beck.

Noterne kommer blandt andet omkring Bourdieus begreber om kapital, habitus, felter og smag.

Vi anbefaler, at du også læser Studienets egne noter til Samfundsfag A.

Indhold

Pierre Bourdieus sociologi:
Kapitalformer:
Habitus
Felt
Smag
Empirisk metode (Gitte Sommer Harrits)
Det sociale rum
Det sociale rum og den politiske kapital:
Det sociale rum og livsstil (det sociale rum i Aalborg)
Vælgernes smag for politik
Klassernes smag for politisk smag og deltagelse
Repetition af andre sociologer
- Émile Durkheim:
- Max Weber
- Anthony Giddens:
- Ulrich Beck

Uddrag

Smag
- smag er, ligesom habitus, en evne vi har udviklet gennem vores socialisering.
- Det er en evne til at værdsætte og anerkende forskellige genstande, forbrugsmuligheder og handling på en måde der stemmer overens med vores placering i det sociale rum.
- Et individs eller en gruppes smag på diverse felter udtrykker livsstilen for gruppen/individet.
- Fornemmelsen for hvad der er værd at stræbe efter justeres hele tiden. Smagen afhænger vores muligheder på markedet, til at vælge pladsen i samfundet... Køb adgang for at læse mere

Pierre Bourdieu noter samfundsfag

[23]
Bedømmelser
 • 07-12-2011
  Lidt overfladisk gennemgang, der er ingen sammenligning mellem de forskellige teorier. Men gode til lige at have ved hånden.
 • 10-05-2013
  Givet af Studerende på 3. år
  Et rigtig godt og veludført notesæt, som har været mig en god hjælp til skriftlig eksamen på socialrådgiveruddannelsen
 • 16-06-2015
  Meget god til Soicilogi i samfundsfag A
 • 06-12-2014
  ..........................................