SRO om socialisation i familien i det senmoderne samfund | Samfundsfag A og Engelsk A

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 7
 • 12
 • 3111
 • PDF

SRO om socialisation i familien i det senmoderne samfund | Samfundsfag A og Engelsk A

Studieretningsopgave (SRO) om socialisation i det senmoderne samfund, med henblik på familien, og kvindernes/mødrenes ændrede rolle. I fagene samfundsfag og engelsk. En analyse af en film "The Squid and The Whale".

Du kan læse mere om det senmoderne samfund i vores kompendium om senmoderniteten.

Indhold

Indledning 2
Abstract 3
Redegørelse 4
Familiens udvikling 4
Forældrenes karriere 5
Ægteskaber og skilsmisser 6
Analyse 6
Diskussion 7
3 typer socialkarakter 7
De mange valg 9
Identitetsdannelsen 9
Konklusion 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Jeg har valgt opgaveformulering 2, og jeg vil derfor først, ved hjælp af relevant statistisk materiale, redegøre for brugen af daginstitutioner, ægtefællers erhvervsfrekvens, børnetal, omfanget og arten af ægteskaber, samt antallet af skilsmisser. På baggrund af dette, vil jeg komme med en karakteristik af den moderne familie i Danmark.
Dernæst vil analysere, sammenligne og fortolke Fay Weldons ”My Mother Said” og filmen ”The Squid and the Whale”, hvor jeg vil lægge vægt på fremstillingen af kønsroller og familiemønstre, og sammenligne med nutidens.
Endvidere vil jeg diskutere den moderne families problemer med levevilkår, kønsroller og børnepasning. Her vil jeg bl.a. komme ind på Anthony Giddens teorier om det senmoderne samfund, samt Thomas Ziehes teori om formbarhed og identitetsdannelsen.
Til sidst vil jeg konkludere ud fra redegørelsen, analysen og diskussionen... Køb adgang for at læse mere

SRO om socialisation i familien i det senmoderne samfund | Samfundsfag A og Engelsk A

[2]
Bedømmelser
 • 20-09-2011
  super .. rigtig godt beskrevet. god inspiration
 • 18-11-2010
  super fin opgave du :)