SRP om Adam Smith, Thomas Malthus og socialdarwinisme i Biologi og Samfundsfag

 • STX 3.g
 • SRP (Biologi B, Samfundsfag A)
 • 12
 • 23
 • 8111
 • PDF

SRP om Adam Smith, Thomas Malthus og socialdarwinisme i Biologi og Samfundsfag

SRP om Socialdarwinisme, skrevet i fagene Biologi B og Samfundsfag A - i denne opgave kigger jeg på Charles Darwins teorier om evolution, og menneskets oprindelse, hvorefter jeg diskuterer videnskabsteori både før og efter fremkomsten af "Arternes Oprindelse". Slutteligt vurderer jeg Adam Smiths økonomiske og samfundsmæssige teorier, og Thomas Malthus samfundsøkonomiske teorier, og samtidens reaktion på disse tre tænkeres teorier.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 7
Et tankevækkende spørgsmål 9
Den historiske ramme 9
Evolutionsteorien 10
Darwins inspirationskilder 12
Den afsluttende brik for teorien 13
Videnskabsteori før og efter Darwin 14
Adam Smiths samfundsøkonomiske teori 15
Smiths teori i forhold til Darwins 17
Thomas Malthus samfundsøkonomiske teori 18
Malthus teori i forhold til Darwins 20
Samtidens reaktion på Malthus og Smiths teorier 21
Påvirkningerne af de teorier på et idehistorisk plan 23
Undermålerne gør op med the 'fittest' 24
Det etiske aspekt af en kobling mellem teorierne 26
Konklusion: 27
Litteraturliste 29
Samlet antal sider samt underskrift 29

Uddrag

Søndag d. 10 marts 1877 fik Darwin fornemt besøg af den forhenværende engelske premiereminister Gladstone, som var Darwins liberalistiske politiske forbillede. De snakkede flere timer sammen og før Gladstone forlod hjemme, spurgte han Darwin: ”Hvad evolutionslæren forventede, om fremtiden tilhørte Amerika efter de østlige civilisationers nedgang”? Hvortil Darwin svarede: ”ja”. Det man kunne spørge sig selv om, var hvorfor at Englands førende videnskabsmænd og en forhenværende premiereminister i det 19. årh. tænkte i samme begreber og tankesæt? Som det fremgår, begrænser jeg mig til det engelske samfund i det 19.årh. og jeg vil påpege rødderne for tidens videnskab - og samfundsteorier og desuden påpege udbredelsen af disse tanker i engelsk politik og samfund i tiden. Jeg vil også ud fra nutidigt materiale forholde mig kritisk til det evolutionistiske tankesæt fremsat i kobling af teorierne af Herbert Spencer og i ligeledes ud fra de senmoderne præmisser diskutere, hvorvidt en kobling er muligt set ud fra et metodisk og etisk aspekt.

Charles Darwin (1809-1882) var en engelsk naturhistoriker og videnskabsmand og som desuden havde læst teologi på Cambridge, og som i sine unge dage forstillede sig selv som præst, men hans interesse for naturvidenskaben blev efterhånden vigtigere for ham . For at forstå naturvidenskabelige forudsætninger bliver jeg nødt til ganske kort, at gribe et par hundrede år tilbage i Europas kulturhistorie.

---

Adam Smiths samfundsøkonomiske teori
Adam Smith (1723-1790) var en skotsk/britisk filosof og samfundsøkonom, som i sin tid havde en teori om fremgang og vækst i alle samfund. Han opstillede fire stadier for en civilisation, som han mente alle civilisationer ville gennemgå. Disse var jægersamfund, hyrdesamfund, bondesamfund og til sidst handelssamfundet, som var samfundsidealet . En civilisation ville bevæge sig mod handelssamfundet idealet igennem den naturlige udvikling medmindre en instans eller ulykke rammer samfundet, og det derved tvinges tilbage til et mindre udviklet samfund. Dette var tilfældet med Romerriget, som blev overvundet af barbarer . Smith mener altså, at menneskesamfundet af naturlig vej vil ... Køb adgang for at læse mere

SRP om Adam Smith, Thomas Malthus og socialdarwinisme i Biologi og Samfundsfag

[1]
Bedømmelser
 • 05-06-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  fin opgave ganske godt tilfreds kan bruge en del herfra.. takker :-)

Materialer relateret til SRP om Adam Smith, Thomas Malthus og socialdarwinisme i Biologi og Samfundsfag.