SRO: Social ulighed i DK i 2005-2007

 • STX 2.g
 • SRO (Samfundsfag A, Matematik B)
 • 10
 • 17
 • 3937
 • PDF

SRO: Social ulighed i DK i 2005-2007

Opgave om social ulighed og gini-koefficienten i samfundsfag A-niveau på gymnasiet (STX). Opgaven kommer bl.a. ind på forskellige indikatorer for social ulighed (fx økonomi og sundhed), og hvordan den sociale ulighed har udviklet sig i Danmark mellem 2005-2007. Her anvendes gini-koefficienten.
Til sidst er der en diskussion af, om gini-koefficienten er en god indikator til at måle social ulighed.

Problemformuleringen lød:
1) Social ulighed kan måles på forskellige måder. Redegør for nogle centrale indikatorer til at måle den sociale ulighed.
2) Undersøg på baggrund af selvvalgt statistisk materiale udviklingen i den økonomiske ulighed i DK. I undersøgelsen skal der indgå beregning af Gini-koefficienten.
3) Diskuter om Gini-koefficienten er en god indikator til at måle ulighed.

Lærers kommentar

Jeg har fået rigtig god respons på opgaven. Der er mange fodnoter, og gini-koefficienten bliver godt beskrevet.

Studienets kommentar

I redegørelsen for indikatorer for social ulighed nævnes bl.a. social arv. Det er snarere en årsag til social ulighed end det er en indikator for social ulighed. Social arv kan altså vise, om det er mere eller mindre sandsynligt, at man er fx fattig, men det kan ikke vise om man er fattig (det kan til gengæld indkomst).

Uddrag

Der er ikke længere så store forskelle mellem rig og fattige i Danmark. Vi lever nu i et velfærdssamfund, hvor alle har nok til at leve et normalt liv, lige meget baggrund og uddannelse. Der er altså ikke længere forskelle mellem befolkningsklasserne i Danmark. Men er Danmark virkelig så velfungerende, som der gives udtryk for?
Social ulighed er et stort problem, når vi lever i et samfund, hvor alle religioner og mennesker kan dyrke det de interessere sig for. Marginaliseringen er et stort problem i Danmark i nyere tid, folk har svært ved at integrere sig i samfundet, pga. deres baggrund og forståelse af hvordan samfundet skal fungere... Køb adgang for at læse mere

SRO: Social ulighed i DK i 2005-2007

[4]
Bedømmelser
 • 28-01-2013
  Brugte opgaven til at opnå forståelse af hvordan en opgave om social ulighed skrives. Fint.
 • 05-03-2015
  Fin nok opgave af en anden års
 • 10-04-2014
  Tttlhnhdvngsaqwwetyukbv
 • 03-04-2014
  god inspiration men mangelfuld