SRO om social mobilitet og ulighed i matematik A og samfundsfag A

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 14
  • 4053
  • PDF

SRO om social mobilitet og ulighed i matematik A og samfundsfag A

Studieretningsopgave (SRO) i fagende matematik A og samfundsfag A. Omhandler social arv og socialmobilitet samt ulighed.

Lærers kommentar

For få fodnoter.
En en fejl i en af udregningerne i matematikdelen.

Studienets kommentar

Problemformulering fremgår ikke af opgaven.

Indhold

1. Abstract
2. Redegørelse for begrbet social arv og social mobilitet
3. Statistiskemetoder til belysning af social ulighed
4. Social arv, økonomisk ulighed og muligeheden for social mobilitet:
5. Konklusion
6. Litteraturliste
7. Bilag

Uddrag

Social arv bliver brugt til at beskrive, hvordan menneskers opvækst og opvækstbetingelser har betydning for, hvordan det vil klare sig senere i livet. Adfærdsmønste, viden, holdninger, livsværdier samt uddannelse kan have en tendens til at gå i arv fra forældre til børn. Med begrebet social arv menes der, at årsagen er påvirkning fra det sociale miljø, og altså ikke i genetisk forstand.
Uddannelses baggrund er et af de områder der er mest undersøgt, når der er tale om social arv. Her ses på forældrenes uddannelsesbagrund i forhold til barnets uddannelse. De børn som ikke starter på en ungdomsuddannelse, har som oftets forældre uden uddannelse og med lav indkomst. Hvilken type ungdomsuddannelse et barn tager, er også i høj grad påvirket af, hvilket uddannelsesniveau deres forældre har. Børn hvis forældre har en videregående uddannelse, vælger i højere grad en gymnialsial uddannelse, og der er derved større sandsynlighed for, at de får en længere uddannelse bagefter. Ligeledes ses det, at børn hvis forældre har et lavt uddannelsesniveau eller ingen uddannelse, har en tendens til heller ikke selv at få en uddannelse... Køb adgang for at læse mere

SRO om social mobilitet og ulighed i matematik A og samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.