Social arv og uddannelse samfundsfag

 • HTX 3. år
 • Samfundsfag B
 • 12
 • 15
 • 4308
 • PDF

Social arv og uddannelse samfundsfag

Opgave om social arv og uddannelse skrevet i samfundsfag B på HTX (3. år).

Opgaven indeholdet bl.a. En redegørelse for begreberne som er relevante i forbindelse med social arv og uddannelse. En undersøgelse og diskussion omkring faktorerne som spiller ind på social arv og uddannelse.

Problemformuleringen lød:
1. Giv en redegørelse for begreberne der er relevante i forbindelse med emnet social arv og uddannelse
2. Lav ud fra udvalgt materiale en undersøgelse af i hvilket omfang, der er tale om en sammenhæng mellem social arv og uddannelse, og hvilke andre faktorer der kan siges at have indflydelse.
3. Vurder og diskuter om der er et problem med social arv og uddannelse og i givet fald om man tackler det godt fra politisk hold. I må her gerne sammenligne forskellige partier.

Lærers kommentar

Et stort 12!
Både det formelle og indholdsmæssigt har du lavet en flot opgave. Fin forståelse for begreber og sammenhænge, er grundig i gennemgang.
En lille ting som kunne forbedres kunne være gennemgang af politiske partier.

Elevens kommentar

Undersøg flere forskellige partier.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Social arv 3
Undersøgelse 6
Hvordan den sociale arv påvirker unges uddannelse 6
Valg af uddannelse 8
Gennemførsel 9
Vurder og diskuter 11
Bilag 1 13
Kildeliste 14
Websites 15

Uddrag

Rasmus Berg som er bedst kendt som Erasmus Montanus påstod, at jorden ikke var fald, men rund efter sine studier i København i 1700 tallet. Man antog dengang at jorden var fald og man faldt ned, når man kom for langt ud. Da Montanus kom hjem til sit lille samfund blev han gjort til grin og måtte bygge under for kærligheden, hvis han ikke ville acceptere, at jorden var flad måtte han ikke få pigen som han elskede. Mange som har læst Holbergs komedie fra oplysningstiden, vil nok have medlidenhed med Montanus, men han var den eneste som var lærd på egnen, hvilket betyder, at han på den måde havde brudt den sociale arv fra hans slægt. Ergo, vi har kendt til begrebet social arv og mønsterbrydere i århundreder, desværre for ham levede han i et uvidende samfund, hvor han ikke fik brug for sin lærdom. I 2010 lever vi i det senmoderne/postmoderne samfund med masser af viden, og et ”gratis” uddannelsessystem fordi vi har et velfærdssamfund, stadig er der mange som følger deres sociale arv... Køb adgang for at læse mere

Social arv og uddannelse samfundsfag

[11]
Bedømmelser
 • 23-10-2013
  okay okay, synes der mangler nogle vigtige elementer i forhold til social arv
 • 06-02-2017
  Givet af 2.g'er på STX
  Virkelig brugbart, har selv samfundsfag A og her kunne dette sagtens bruges.
 • 02-03-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  kan ikke huske...........
 • 24-09-2014
  god og kunne bruger af pointerne