Snorbølger - Forsøg i Fysik

 • STX 2.g
 • Fysik B
 • 12
 • 5
 • 1108
 • PDF

Rapport: Snorbølger - Forsøg i Fysik

Forsøg om Snorbølger.

Øvelsens formål er at undersøge sammenhængen mellem udbredelseshastigheden (v) for en snorbølge, med den kraft (F) hvormed snoren er spændt, og med snorens masse pr. længdeenhed

Studienets kommentar

Det er fint, at der skelnes mellem fejlkilder og usikkerheder. Man kunne dog godt ønske sig, at fejlkilderne blev uddybet, og at der blev redegjort for, hvordan fejlkilderne påvirkede resultatet.

Indhold

Formål:
Teori:
Materialer:
Fremgangsmåde:
Resultater:
Diskussion
Konklusion:

Uddrag

Materialer:
Tonegenerator (1), med frekvensmeter. (7)
Vibrator. (2)
Snor, som var fiskeline. (3)
Stativ. (4)
Trisse. (5)
Lodder, med forskellig vægt. (6)

Fremgangsmåde:
Først tog vi og vejede nogle lodder, således at vi fik nogle bunker af lodder bestående af en, to
eller tre lodder. Disse lodbunkers vægt var spredt fra ca. 20 gram til ca. 300 gram. Vi tog derefter
og satte opstillingen op som man kan se nedenunder, således at en snor som var tilsluttet en vibrator som igen var tilsluttet en tonegenerator, i den ene ende og hang hen over en trisse i den anden ende.
For enden af snoren, efter trissen, hængte vi så vores lod og lodbunker.
Da vi havde gjort opstillingen klar, stillede vi så på tonegeneratoren indtil vi fik den størst
mulige amplitude ved første overtone. Dette gjorde vi med alle vores lodbunker og noterede de
tilhørende frekvenser ned.
Nedenfor kan forsøgsopstillingen ses: Tallene er forklaret i materialeafsnittet... Køb adgang for at læse mere

Snorbølger - Forsøg i Fysik

[31]
Bedømmelser
 • 11-09-2001
  En god rapport med masser af god teori og information omkring forsøget der er gode formler og tegninger. Godt arbejde og masser af god inspiration.
 • 27-11-2001
  En meget god opgave, hvor man kan få inspiration til sin egen. En rigtig god hjælp.
 • 15-06-2015
  Givet af 2.g'er på STX
  God hjælp til eksamen
 • 25-02-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Jeg synes der var rigtig god og fyldig